“Bizar toch dat ouders een melding aan hun broek krijgen maar scholen er gewoon mee wegkomen?”  “Democraten mogen overal mee wegkomen van links.” “Hoe kan het dat alle betrokken overheidspartijen hier steeds mee wegkomen.” “Gaat me toch niet vertellen, dat “klojo’s”, die ontkennen en zich er niet veel van “herinneren”, daarmee wegkomen.”  “De Gucht is in mijn ogen de Vlaamse Hillary Clinton. Geur van schandalen, toch met alles wegkomen en zich verheven voelen.”

Politici en criminelen komen zo te lezen het meest met iets weg. Wegkomen. Een woord dat samen is gesteld uit weg en dichterbij. Wie weggaat vertrekt, wie nadert, komt. Het etymologisch woordenboek helpt niet met het vinden van de oorsprong. Wegkomen staat er niet in. Onze Taal noemt het een samengesteld werkwoord en vraagt zich verderop af hoe een onderwijzer kan wegkomen met ‘heide- roosje’.

De Engelse vertaling is get away, en geeft eigenlijk hetzelfde probleem. Get out, ga weg en get away with everything, kom overal mee weg. Net als in het Nederlands is zelden te vinden waarmee ze precies wegkomen. Ze komen ermee weg. Vaak door een handige uitspraak te doen. Wegkomen, een contradictio in terminis. Een tegenstelling in een woord.