Vrijspraak van de rechter op de meeste punten was voor de Haagse ex-wethouder Richard de Mos genoeg om zijn positie terug te eisen. Hij stapte op als wethouder toen het Openbaar Ministerie een onderzoek naar hem bekendmaakte met een inval in zijn huis. Hij zou vriendjespolitiek hebben bedreven en niet ‘zonder last en ruggespraak’ de stad hebben meebestuurd. De rechter oordeelde dat een groot deel van de aanklacht niet strafbaar was en sprak De Mos en zijn kompaan Rachid Guernaoui hiervan vrij. 

Jaren geleden had De Mos een pagina met alle sponsoren op zijn partijsite staan. Een aantal sprak ook telkens in en werd door De Mos, toen nog fractievoorzitter, in bijdragen in de raad vaak genoemd. Ik belde met enkele van deze partijen, met deskundigen van Groningen tot Leiden en de conclusie: het is niet strafbaar, omdat er in de Gemeentewet niets is geregeld om mogelijke belangenverstrengeling tegen te gaan. Dat raadsleden niet meepraten of meestemmen over zaken waar ze een belang in hebben, is netjes, maar zelfs dat hoeft niet volgens de wet.

Na de uitspraak van de rechter wil De Mos eerherstel voor hem en zijn collega, de eveneens opgestapte wethouder en voormalig medeverdachte Guernaoui. De coalitie is niet eensgezind. Na diverse gesprekken die op niets uitliepen is een externe gesprekspartner aangesteld, oud-wethouder en oud-minister Bruno Bruins. Hij adviseerde heropening van de gesprekken over toetreding van De Mos tot de coalitie. Dit weekend heeft Bruins’partij VVD gedreigd uit de Haagse coalitie te stappen als de gesprekken er niet komen. Dat kwam daags nadat burgemeester Jan van Zanen zijn ongeduld had getoond aan de coalitie. 

Het duurt te lang en een bungelend bestuur is geen bestuur. De tijd dringt, omdat voor de zomer een besluit moet vallen. De Mos zegt zelf dat de uiterste datum op 1 september ligt, vanwege de presentatie van de gemeentebegroting later die maand, maar iedereen weet dat de keuzes daarvoor al in de zomer worden gemaakt. Maandag 10 juli begint voor de Haagse gemeenteraad het zomerreces, dus de tijd dringt. Al heeft deze gemeenteraad inmiddels bijna een traditie om in het zomerreces nog bijeen te komen, raadsleden en wethouders zijn na al het Haags gedoe wellicht ook toe aan wat rust. Nog twee weken om een knoop door te hakken en deze week moet blijken of het dreigement van de VVD en het ongeduld van Van Zanen de gesprekken op gang helpen.