“Dit riekt naar verkleutering van het hele wasgebeuren….” “Ga dan maar leren strijken. Veel makkelijker dan al dat wasgebeuren.” “Zou met een katoenen kussen ook moeten kunnen, ruikt het meteen lekker naar je eigen wasgebeuren.” “Ik kijk naar het verkiezingsgebeuren #voorzitter #2ekamer Mag ik zeggen, dat ik het een circus vind? Ja dat mag ik.” “Verkiezingsgebeuren? Het is toch al gebeurd? Morgen horen we wel hoe de verdeling was en dan gaan we allemaal gewoon weer verder met leven.”

De verkleutering van de taal, zou ik zeggen. Dinges is al een tijdje weg. Het is nu een dingetje. Maar dinges stond eigenlijk deels synoniem aan het huidige gebeuren. Hoewel veel mensen het ook gebruiken om iets kleins groot te maken. Afgelopen zomer zat ik met en vriend buiten in de zon en die begon over het wasgebeuren. Maar feitelijk kun je het overal voor gebruiken. Het kantoorgebeuren met zijn vage taal en het verkiezingsgebeuren waar nu al veel aandacht voor is. Door de verkiezingen in Amerika, maar ook zeker door de campagne die hier al is losgebarsten voor de verkiezingen in maart 2017. Toevallig was daar afgelopen zaterdag nog een interessant debat over, wat algemener over de opkomst van het populisme.

Het gebeuren, iets dat gebeurt, maar dat is het vaak niet. Het staat meer voor een instelling of een aanwezigheid, of een werkveld. Van Dale stelt het alsvolgt:

1ge·beu·ren (gebeurde, is gebeurd)1voorvallen, geschieden, plaatsvinden2overkomen: het is mij vaak gebeurd
2ge·beu·ren (het; o; meervoud: gebeurens)1(grootse) gebeurtenis2alles wat te maken heeft met: het voetbalgebeuren

Het voetbalgebeuren, ja natuurlijk, hoe kon ik die vergeten. Het lijkt steeds meer iets waar ook veel mensen aan meedoen. Hoewel het wasgebeuren natuurlijk voor de vaklui is. Die vriend van mij overweegt overigens het wasgebeuren achter zich te laten. Ik ben benieuwd in welk gebeuren hij hierna belandt.