Nieuws van de gemeente Den Haag: burgemeester heeft een Chief Resilience Officer aangesteld. Ik heb het Engelse woordenboek er even bijgepakt. Resilience is het vermogen [van een systeem] om verandering aan te kunnen, of de kracht om sterk, gezond of succesvol te worden nadat iets slechts gebeurt. Ik meende toch dat Den Haag alweer een tijdje gezond was, dus zal het het eerste wel zijn.

Onder leiding van deze Chief Resilience Officer “moet Den Haag nog veerkrachtiger  – ‘resilient’ – worden voor onverwachte gebeurtenissen met grote impact”, staat geschreven in het persbericht van de gemeente. Een Hoofd veerkracht dus? In goed Nederlands, al doet Den Haag daar liever niet aan als Internationale stad van vrede en recht, getuige ook het woord impact in de uitleg.

De gemeente gaat ver terug in de tijd om de nieuwe functie uit te leggen. “Waar in 1900 nog maar 10 procent van de wereldbevolking in steden leefde, zal dat in 2050 naar verwachting 70 procent zijn. Steden worden dus steeds belangrijker bij het oplossen van grote problemen. Daarom heeft  de Rockefeller Foundation het ‘100 Resilient Cities’ (100RC) netwerk opgericht, waar Den Haag sinds 2016 deel van uitmaakt.” Deze steden werken samen aan oplossingen voor fysieke, sociale en economische problemen zoals bijvoorbeeld mobiliteit, misdaad en overstromingen. Naast de Hofstad maken ook Rotterdam, Parijs, New York, Londen, Kaapstad en Singapore deel uit van het netwerk.

Aandachtspunt van Krikke
Burgemeester Krikke gaf tijdens haar aantreden al aan dat ze meer aandacht wil besteden aan de gevolgen van onverwachte gebeurtenissen die van grote invloed zijn op de stad. met grote impact voor de stad, zoals klimaatverandering en huiselijk geweld. Ze werd ook niet voor niets toegezongen door een klimaatkoor.  Krikke reageert in een persbericht van de gemeente dan ook enthousiast: “We zijn als Den Haag trots dat we partner zijn van het 100RC netwerk. Met de expertise vanuit het 100 Resilient Cities netwerk kan Den Haag beter inspelen op uitdagingen zoals de tweedeling in de stad of de effecten van klimaatverandering. Dat lijken grote, abstracte problemen, maar de gevolgen ervan slaan juist vaak in stedelijke gebieden, dicht bij mensen neer. We moeten er alles aan doen om te zorgen dat Den Haag goed voorbereid is en tegelijk een aantrekkelijke en veerkrachtige stad blijft om te wonen, werken en recreëren.”

Ik zie het al voor me dat we allemaal een helm moeten dragen tegen de neerslaande gevolgen van abstracte problemen, uitgedeeld door het Hoofd veerkracht. En jawel meteen daarna schrijft de gemeente: “Het Haagse Resilience Programma zet in op een veerkrachtig Den Haag”.  Den Haag heeft niet op de aanstelling van het nieuwe Hoofd gewacht, maar heeft al ‘innovatieve en duurzame technische maatregelen’ genomen tegen de stijging van de zeespiegel. “De zandmotor voor de kust van Kijkduin is daar het meest sprekende voorbeeld van. Daarnaast wordt er actief samengewerkt met programma’s als Smart The Hague en Duurzaamheid. Ook gaat Den Haag met Rotterdam en de regio optrekken voor een veerkrachtige metropoolregio.” Waarom dan een Hoofd veerkracht voor Den Haag alleen en niet meteen voor de hele Metropoolregio? De naam voor het gebied tussen Den Haag en Rotterdam.

Geld
Aha, de gemeente krijgt door het lidmaatschap van het stedennetwerk geld voor het aanstellen van zo iemand. En kan ook nog kennis inhuren om de stad veerkrachtiger te maken. Dat geldt overigens niet alleen op het gebied van klimaatverandering, maar ook voor het tegengaan van digitale criminaliteit. Daarom is gekozen voor een ‘stedenbouwkundige en geograaf die heeft gewerkt aan ecologische steden en het ontwikkelen van decision support tools in New York, Nairobi, Shanghai en Londen’.  Voor de gemeente Den Haag was het nieuwe Hoofd veerkracht project manager voor het Haagse klimaatadaptatieplan en initieerde programma’s als big data for peace and humanity, water diplomacy en urban security.

Anne-Marie Hitipeuw gaat de functie bekleden en dat is dan ook een lichtpuntje. Met het vertrek van gemeentesecretaris Annet Bertram naar een functie bij de Rijksoverheid, raakt de gemeente een topvrouw kwijt, maar hiermee is er hopelijk weer eentje binnengehaald.