Vacature voor implementatie Consulent, of voor Senior projectmanager Big Data en Analytics – Implementatie, Wij feliciteren @MCLeeuwarden met de succesvolle implementatie van Epic. Een prestatie van formaat! Op papier en aan de tafel zijn we goed bezig. Dat is al heel wat! Nu nog implementeren. Tips? Zin om nog even te lachen? Video: De implementatie van een nieuw systeem met behulp van de middeleeuwse helpdesk.

Maar ik lach er niet om, ik huil bijna na het zien van het woord en al helemaal dat er zo veel tweets zijn waarin het woord voorkomt. Hierboven slechts een kleine greep. Implementatie is een typisch voorbeeld van ambtenarenjargon die het woord mee naar huis nemen en ook daar invoeren als dagelijks thuisgebruik -om te zeggen implementeren. Van Dale wil er niet aan:

Geen Resultaat Voor ‘ Implementatie ‘

Maar doet minder moeilijk over het werkwoord:

im·ple·men·te·ren (implementeerde, heeft geïmplementeerd)1in werking stellen; invoeren

Mijn Woorden-boek komt tot twee definities:

implementatie: diverse activiteiten en maatregelen, nodig om een informatiesysteem te introduceren, de nodige apparatuur te installeren en het geheel in gebruik te nemen(1); het realiseren van een ontwerp of de uitvoering van een plan(2); concretisering van de abstrakte notaties van een hogere programmeertaal in een reeks machineopdrachten(3)
implementatie: Fase in de Nederlandse projektcyclus;de fase begint zodra een beoordeling positief voltooid is en eindigt aan het einde van de activiteiten.

Wat is er mis met het woord invoering? Volgens het Nederlands Jeugdinstituut veel, maar ze vinden het wel nodig om een definitie van hun alternatief implementatie mee te geven om bij implementeren uit te komen. Bij wetten is het woord populair. Die worden niet meer ingevoerd, maar geïmplementeerd. Wat een verademing dat ik voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vorig jaar implementatie van de Omgevingswet mocht veranderen in invoering. Voortschrijdend inzicht, in dit geval erg welkom.

Ik weet nog dat ik bij het ministerie van VROM werkte aan het eind van de vorige eeuw. Daar hoorde ik dit woord voor het eerst en het duurde even voor ik door had dat mijn collega’s gewoon invoeren bedoelden. Taal is zo mooi en duurder is niet altijd beter, zeker niet in klank. Bij Onze Taal schaarden ze implementatie in 2004 onder het modewoord. Ik heb zelden een modetrend gezien die het al minstens18 jaar volhoudt. Dat moet ik implementatie dan weer nageven.

Een ander woord waar ik op het ministerie voor het eerst van hoorde, komt volgende week aan bod. Wat dat betreft zijn ambtenaren een bron van taalverarming. Maar daar kun je wel weer goed de spot mee drijven.