“Stemadvies: stem niet op een issue partij. Stem op een partij die er is voor ons allemaal.” “Als je migratie tot ‘het issue’ maakt, heb je ook stemmen uit die hoek nodig in het publieke debat.” “Andere mensen vinden een off the record opgenomen mannen-onder-elkaar gesprekje een enorm issue.” “Wat een non-discussie over feestdagen, alleen niet-christelijke zwarte piet is issue geweest.”

Afgelopen week zei een tafelgenote van me ineens dat iets een issue was. Ik verslikte me bijna. Een issue, wat moet ik me daarbij voorstellen? Een onderwerp, wellicht. Zoals de one-issue partij war de Partij voor de Dieren en de Piratenpartij zo graag van beticht worden, terwijl je weet dat dat niet klopt als je de verkiezingsprogramma’s erbij pakt. Een issue kan ook een ‘dingetje‘ zijn. Iets waar je mee zit, een punt wat je wil maken. Wat dat betreft meer een dinges wellicht, wat je op veel plekken kunt gebruiken voor allerhande termen waar je even niet op komt.

Van Dale omschrijft het als kwestie; = onderwerp.

De etymologiebank meldt het volgende:

issue zn. ‘onderwerp, kwestie’
Nnl. issue ‘kwestie’ [1970; Broersma].
Ontleend aan Engels issue ‘kwestie’ [16e eeuw; OED], oorspr. een juridische betekenis ‘het punt waarover een rechtszaak gaat’ uit ouder ‘de afloop van een rechtszaak’, ontwikkeld uit algemener ‘de uitkomst, de afloop, het resultaat’, letterlijk ‘het uitgaan’, betekenissen die het Engelse woord nog steeds heeft. Het woord gaat via Frans issue terug op het verl.deelw. van Oudfrans issir ‘verlaten’, uit Latijn exīre ‘id.’, gevormd uit → ex- ‘uit’ en īre ‘gaan’, zie → circuit.

In de in Nederland aanwezige franstalige kranten – dat waren er vroeger heel wat – zien we in de negentiende eeuw ook veel vermeldingen staan. Ik hou het dus op een Frans leenwoord dat we zo vaak gebruikten en gebruiken dat het nu uit het Engels lijkt ontleend, omdat meer Nederlanders het Engels dan het Frans machtig zijn tegenwoordig. Het wordt ook met de Engelse uitspraak gebruikt. Issioe, in plaats van issu, zoals het in het Frans klinkt. Laat het lekker in die talen en gebruik hier kwestie, onderwerp of punt, want dat is niet het issue, is mij te vaag.