Meeting

aug 21, 2017

“Zo de wagen staat geparkeerd.. nu maar op kantoor wat mensen vervelen met meetings enzo.” “10.000 FvD-leden. Tienduizenden nazitrolls op FB en Twitter. Honderden die meetings dreigend verstoorden.” “Er komen nog meetings dit jaar, wanneer weet ik nog niet precies!” “Strandslippers? Hotel gereserveerd? Meetings ingepland? Workshops gereserveerd?” “Werk = meetings, meetings, meetings. We praten wat af. En de week is pas maandag over, dus ik zal zo de keel maar weer smeren”

Enzo Knol, bekend vlogger met 1,5 miljoen volgers noemt ontmoetingen met hem meetings. En vandaag begint voor veel mensen de eerste werkweek na de vakantie en ook zij kijken uit naar de bijbehorende meetings. Dat melden ze in ieder geval op Twitter. Vergaderen is niet meer genoeg, werkoverleg ook niet. De moderne kantoortijger gaat naar een meeting.

Van Dale ziet er geen kwaad in en heeft het woord opgenomen in het woordenboek:

mee·ting (de; v(m); meervoud: meetings) 1 openbare bijeenkomst

Onze Taal heeft het ogenschijnlijk ook al geaccepteerd als een toevoeging aan de Nederlandse kantoortaal, al wil ik u dit stuk over de invloed van andere talen op de voetbaltaal van René Appel niet onthouden.

De etymologiebank noemt 1869 als introductiejaar voor het woord in het Nederlands en ja, het komt uit het Engels: meeting [bijeenkomst] {1872} < engels meeting, eigenlijk gerundium van to meet [ontmoeten]; een verouderd equivalent van meeting is moot.

In de Nederlandse media is NRC Handelsblad de eerste die het woord gebruikt en wel bij een verslag over de opening van de October Meeting, een jazzfeest in 1991 en een week later bij een sfeerverslag over de meeting die de hele week heeft geduurd. Metal Meetings, Jazz Meetings en Music Meetings volgen. Begin van deze eeuw komen daar automeetings en atletiek meetings bij, gevolgd door spirituele meetings en management meetings. Pas in 2010 maakt Alphencc. in een artikel reclame voor een systeem en gebruikt meeting als equivalent voor vergaderen en overleggen: “Je bespaart er veel tijd mee en je kunt precies in de gaten houden welke taken al gedaan zijn. Vergadersyteem. Meeting Systems in ontwikkeld door Alphenaar Jaap Roggeveen.” En daar sloop het onze taal in en het is nu niet meer weg te denken in kantorenland. Niet op het mijne, maar ik zit alleen op kantoor.

Waarschijnlijk omdat we het veel doen in Nederland is er behoefte ontstaan aan alternatieven voor het woord vergadering. Naast meeting zijn dat overleg, samenzit, bijeenkomst, afspraak, assemblage, bijeenroeping, bijeenzijn, colloquium, conferentie, congres, convent, ontmoeting, oproeping, rendez-vous, reünie, samenkomst, samenzijn, workshop, zitting, bespreking, conferentie, onderhoud etc.. Een bonte verzameling met Franse en Engelse trekjes, zelfs nog een beetje Latijn, maar keuze genoeg ook in het Nederlands.