Het was een beetje beschamend in de Tweede Kamer gisteravond. 17 Kamerleden namen de moeite om te komen stemmen voor een motie van wantrouwen tegen premier Mark Rutte. Indiener van de motie was Louis Bontes van de Groep Bontes/Van Klaveren. Overigens schitterde zijn fractiegenoot Joram van Klaveren in afwezigheid. Bontes foeterde daarna dat hij zich geschoffeerd voelde en dat hij dit toch niet vond kunnen in de Tweede Kamer. Schoorvoetend, of in ieder geval aarzelend, gaf Kamervoorzitter Khadija Arib hem gelijk.

Omdat er maar 17 Kamerleden waren, was de stemming ongeldig. Volgens het reglement van de Tweede Kamer moet er een quorum aanwezig zijn en dat betekent minimaal 76 Kamerleden. De helft plus één. Normaal is het de mores dat Kamerleden daarvoor terugkomen uit alle hoeken en gaten op en om het Binnenhof, zo lijkt het. Nu bleef het stil. Dat werd bij lange na niet gehaald en meteen gonsde het van de geruchten over de reden van de afwezigheid. Is de meerderheid van de Kamer motie-van-wantrouwen-moe? Want Geert Wilders, enig lid van de Partij voor de Vrijheid, dient ook regelmatig een vergelijkbare motie in. Bontes vindt dat hij alle recht heeft op het indienen van de motie, want volgens hem schoffeert Rutte de Nederlandse kiezer. Hij zou namelijk voor de zomer komen met zijn antwoord op het nee tijdens het referendum tegen het akkoord met Oekraïene, maar deed dat niet. En gisteren zei hij zelfs dat hij gewoon gaat ratificeren, want de rest doet het ook. Kort door de bocht, ik weet het, maar zo klonk het wel.

Vanochtend was de herstemming. Op het laatste moment is de agenda nog omgedraaid. Eerst zou het voor de beëdiging van een nieuw Kamerlid zijn, maar die mocht op het nippertje toch meestemmen. Het was geen hoofdelijke stemming, zoals elf uur eerder, maar een algemene. Nu maakte het ook niet meer uit dat de fractiegenoot van Bontes er niet was. Die laatste had weer een hoofdelijke stemming aan kunnen vragen, maar deed het niet. de verhoudingen waren al duidelijk, zei hij direct na de stemmingen. 

Bontes sluit overigens niet uit dat hij voor het reces dat morgenavond begint nog een motie van wantrouwen indient, al acht hij de kans daarop zelf klein. Tot die tijd zijn er nog een paar kwesties, gaswinning Groningen, subsidie aan Hart van homo’s, de voorjaarsnota, de verbouwing van het Binnenhof, om er slechts een paar te noemen. Morgen, traditioneel een lange dag met veel korte debatten, moties, barbecue, drank en hele lange stemmingen, gaan we het zien. Ik verwacht het niet, maar in de Kamer weet je het maar nooit.