De Westlandse raadsvergadering is nooit saai, zeg ik tegen mensen die vragen waarom ik ook de lokale politiek volg. De Haagse raad ook niet, maar in Westland is het nog kleurrijker met een zekere fractievoorzitter die altijd namens zijn hele fractie het woord voert. En juist die man zakte door zijn hoeven en is even uit beeld. En dat tijdens de laatste raadsvergadering van het jaar.

Peter Duijsens van Westland Verstandig is vorige week opgenomen in het ziekenhuis nadat hij op straat in elkaar zakte. Hij is inmiddels weer ontslagen, maar nog niet fit genoeg om mee te vergaderen. Hij is de fractievoorzitter die altijd het woord voert namens de hele fractie. Een enkel raadslid zag nu de kans schoon en nam zijn en haar spreektijd. Maar zo eroverheen als hun roerganger doet, gingen ze niet. Toegegeven het was een korte vergadering, maar saai was hij niet. Al was het maar omdat de zwijgende meerderheid van Westland Verstandig nu een stem kreeg. De voordrachten waren wat minder levendig, want duidelijk voorgelezen, maar ze waren er wel.

Het was daarom extra zuur dat Jan Bogaard van Westland Verstandig tijdens zijn betoog over het subsidiebeleid ruw werd verstoord door een demonstratie van Kick Out Zwarte Piet. De demonstranten kwamen de zaal binnen met een spandoek en weigerden vervolgens de zaal te verlaten. De bodes kregen ze niet weg en toen schorste burgemeester Bouke Arends de vergadering om de politie te bellen. Die kwam en vervolgens vroeg de burgemeester de demonstranten nogmaals de zaal te verlaten. Daarna vorderde hij hen de zaal te verlaten en toen ze daar ook geen gehoor aan gaven, heeft de politie de zaal schoongeveegd.

Arends kondigde aan aangifte te gaan doen tegen de demonstranten wegens het verstoren van een openbare vergadering van een volksvertegenwoordigend orgaan. Toen gaf hij het woord weer aan Bogaard, die graag vanaf het begin wilde beginnen, de fractie zou deze keer toch niet door de spreektijd raken. Maar dat ging Arends te ver en dus vervolgde Bogaard zijn betoog. De burgemeester miste wel de laatste woorden, afgeleid door een telefoontje van de politie. Hij herpakte zich snel en toen kon de vergadering verder.

Mede door de onderbreking kon Arends niet heel vroeg naar huis, maar hij had aan het begin van de vergadering al gezegd dat hij dat niet wilde. Dit had hij toen nog niet kunnen vermoeden, maar saai was het ook nu zeker niet. Aan het eind nodigde hij de raadsleden nog even uit voor de kerstborrel op 19 december. Hij noemde de Kustvisie als niet standaard en masterplan Flora Campus als plannen van 2023 die verder gaan in 2024. Hij noemde nog wat persoonlijke feiten van de raadsleden en wethouders. ‘Het kerstreces is een goede tijd om daar gedachten over te laten gaan.’ Hij wenste iedereen fijne feestdagen en goede besluiten, veel geluk en goede gezondheid voor het nieuwe jaar.