Reces

feb 26, 2018

“Gaan ze weer met reces? Ze waren net begonnen…!!#2ekamer”. “Hallo hardwerkende burgers van NL: ‘De Tweede Kamer is vanaf vandaag met reces t/m maandag 5 maart 2018.” “Mocht je verwachting hebben: de TK is op reces.”

De gemiddelde Nederlander gaat op vakantie, politici gaan met reces. Het klinkt sjieker, maar is eigenlijk niets anders dan vakantie. Een eeuwenoude traditie om vakantie van bestuurders zo te noemen, of zoals het woordenboek het stelt:

re·ces (heto)1(vakantie)periode waarin een college niet vergadert

De etymologie ligt wat ingewikkelder. reces zn. ‘vakantie van bestuurs- of rechtscollege’
Vnnl. reces eerst ‘besluit, overeenkomst; verslag van onderhandelingen’ in nae dat … partyen gehoirt syn, is … reces gemaect [1528; WNT], dan op reces ‘na de laatste besluiten’ in de Staten van Zeeland zyn verleden woensdach … op reces … gescheyden [1632; WNT]; nnl. reces ‘vakantie van bestuurscollege’ in het reces der tweede kamer [1862; WNT].
Ontleend, zowel via Frans recès, ouder recez ‘besluit, overeenkomst, verdrag’ [1551; TLF], eerder al recès‘onderbreking, pauze’ [14e eeuw; TLF], als rechtstreeks aan Latijn recessus ‘het teruggaan, terugtocht, afgelegen plaats’

Maar een andere stroming zegt dat het woord uit het Engels komt:

1. Tydperk tussen sittings van die parlement of hof. 2. Vakansie tussen twee kwartale of semesters van ’n opvoedkundige inrigting.
Uit Eng. recess (1620 in bet. 1). Die Mnl. bet. van reces is ‘raadsbesluit’, en hoewel die bet. ‘uiteengaan’ van Ndl. recesal uit 1632 dateer, het die Afr. bet. wsk. na die voorbeeld van die Eng. parlementêre taal alg. geword.

Het heeft dus nogal een historie en de kans is klein dat we reces ooit vakantie gaan noemen. Het heeft ook wel iets, al is het eigenlijk gewoon hetzelfde. Hoewel Kamerleden in de zomer over elkaar heen buitelen om te zeggen dat dat niet zo is. Want ze gaan heus nog wel op werkbezoek en hebben echt geen weken vakantie. Alsof de rest van Nederland alleen maar vrij heeft en niets doet tijdens de vakantie. Maar goed, historisch verantwoord is reces dus wel iets anders dan vakantie.

De oudste vermelding in een krant is ‘In plaats van een repliek een reces overgegeven’ (zinsnede vertaald) uit de Ordinarisse middel-weeckse courante van 22-06-1649. De Courante uyt Italien, Duytslandt, &c. vermeldt in april 1667 dat de Staten van Holland op zaterdag 14 dagen met reces gaan. Toen al. Twee maanden eerder dan nu bestond het al. Alleen noemen we het nu Krokusreces. Daarnaast hebben veel gemeenteraden nu al verkiezingsreces. Voor de Tweede Kamer is dat vanwege de raadsverkiezingen maar anderhalve dag: van 20 maart aan het eind van de middag tot en met 21 maart, de dag van de gemeenteraadsverkiezingen. Nu zijn de bewindslieden, Kamerleden en waarschijnlijk ook hun entourage even aan het genieten van de vakantie om daarna vol in campagne te gaan.