“Ik richtte haar op, hij zal haar verder brengen.” “Als we nu eens jouw uitspraken reguleren, dat zal ons veel verder brengen.” “Als je bang bent voor de wolf moet je aan jezelf werken en niet de oorzaak extern zoeken of denken te kunnen vinden. Dat gaat je niet verder brengen in het leven. De wolf ís namelijk niet gevaarlijk, het zit in je hoofd.”

Verder brengen, maar waarheen en verder dan wat? Nota’s verder brengen, betekent vaak voorleggen aan het management. Moties verder brengen betekent vaak zoeken naar meerderheden. Verschillende betekenissen voor dezelfde woordcombinatie. Het is een goed voorbeeld van vaagtaal. Van Dale heeft er daarom geen resultaat voor. In de Etymologiebank en het Etymologisch woordenboek komt het ook niet voor. Het zou uit het Engels kunnen komen, to take further, of uit het Duits (volgens Google Translate:) weiter machen, wat letterlijk ga zo door betekent.

In de komende verkiezingscampagne zullen ook veel politici deze woordencombinatie weer veel in de mond nemen. Ik hoop dat ze dan meteen de vragen dan wat? of waarheen? krijgen, of allebei. Anders weten we nog niet wat ze echt bedoelen.