Helaas begrijpen sommige mensen (in onderwijsland) niet dat juist zíj een kind triggeren! Kun jij je netwerk opnieuw triggeren om voortgang in aanpak te krijgen? Motie jeugdwerkloosheid weliswaar weggestemd, maar heeft wethouder wel getriggerd. Mijn allergie is weer getriggerd.  

Ik zie tijdens menig vergadering voor me hoe iemand die het woord triggeren gebruikt naar zijn borstzak of handtas grijpt en er een pistool uithaalt. Het wordt vaak gebruikt en naast de bovenstaande greep van Twitter, staan er bij officiële bekendmakingen, waar onder meer de verslagen van de Kamerdebatten in staan. op liefst 550 resultaten ‘getriggerd’, 149 op ’triggert’ en 101 op triggeren. Een van de laatste toevoegingen is die van een debat waar een GroenLinkssenator het woord getriggerd gebruikt. Het woord komt in dat debat slechts één keer voor. Vaak zie je tijdens vergaderingen juist vaak dat het woord door iemand wordt gebruikt en dat anderen het overnemen. Ik herinner mij een raadsdebat in Den Haag waar een CDA’er het woord gebruikte en diverse mensen, inclusief de wethouder, het woord ook gebruikten.

Maar is het goed Nederlands?

Resultaat in Van Dale:

Geen Resultaat Voor ‘ Triggeren ‘ Het Woord Is Verkeerd Gespeld Of Het Staat Niet In Het Gratis Woordenboek.

Andere online woordenboeken doen er gemakkelijker over, zo blijkt uit enyclo waar twee definities staan:

’trig – ge – ren Herkomst:   «Engels Verbuigingen:   triggerde (verl.tijd ) Verbuigingen:   getriggerd (volt.deelw.) uitlokken, zich ergens toe laten verleiden mens. En de tweede simpelweg: uitlokken.

Het Algemeen Nederlands Woordenboek noemt het beestje bij de naam: een nieuw woord:Triggeren (neologisme) aanleiding geven tot iets; aanleiding vormen tot iets; aanzet geven tot iets; uitlokken

Een nieuw woord dus (Neo is nieuw, Logisme is afgeleid van het Latijn voor woord). Voor mij het zoveelste voorbeeld van taalverloedering en jargon. En hier zijn gewoon Nederlandse woorden voor, zo blijkt al uit de definities. Ergens toe aangezet en dan het liefst in plaats van ergens een concrete actie invullen: tot nadenken aangezet, tot het maken van een nieuw voorstel aangezet. Of de uitspraak van mijn collega lokt mij uit om het volgende eraan toe te voegen.

De wapens zijn de raadszaal al uit sinds Geert Wilders geen raadslid meer is. In de Tweede Kamer zijn ze nog, maar laat ze daar. Bij de bewakers van Wilders. Neem ze niet mee in het taalgebruik.