Informatietechnologie, ICT is van eminent belang voor een gemeente, maar tot voor kort deden de diensten maar wat. Reden voor wethouder Rabin Baldewsingh een I visie te produceren. Deze ligt nu bij de raad. Veel aandacht ook voor veiligheid, maar zo weet de wethouder: 100 procent veilig bestaat niet.

De hele dienstverlening van de gemeente draait op informatietechnologie. Toch wist het college tot voor kort niet hoeveel geld er in omging, omdat elke dienst, toen veertien nu vijf kerndiensten, een eigen structuur optuigde. In 2010 volgde een groot onderzoek en dat leidde tot een kostenplaatje van €70 miljoen per jaar voor ICT. De wethouder wilde meer structuur en tuigde direct een organisatie op om ICT centraal aan te sturen. Sinds begin dit jaar kent Den Haag een Chief Information Officer als regisseur voor het ITproces van de gemeente en een Chief Information Security Officer voor de veiligheid. Daarnaast is er een IT board waar alle diensten in vertegenwoordigd zijn die regelmatig bij elkaar komt.

1850 systemen

De ontkokering was hard nodig. Binnen de gemeente waren 1850 systemen in gebruik, waarvan 77 met meer dan 5000 gebruikers. “Je moet er wel een paar honderd hebben om alle systemen draaiende te houden en omdat niet alle systemen met elkaar communiceren. Het moet niet zo zijn dat als een systeem uitvalt, alles platligt. Sommige diensten hebben aparte systemen nodig. Mijn streven is om dit terug te brengen naar 300 applicaties”, zegt Baldewsingh. Door aansluiting op landelijke administratiesystemen, zoals de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) wil Baldewsingh dat in 2015 95 procent van alle digitale formulieren ingevuld zijn met gegevens die al bekend zijn bij de gemeente. “100 procent is bijna onhaalbaar. Nu is 35 procent van de basisgegevens ingevuld, dat kan stukken beter, vandaar deze doelstelling”.

Met de I visie wil de wethouder een hoogwaardige digitale dienstverlening bereiken, zowel binnen de organisatie met een algemeen intranet als naar buiten voor de inwoners, moderne en uniforme bedrijfsvoeringsystemen en digitale veiligheid. Stilstand is achteruitgang, dus wil hij ook blijven investeren in ICT. Dat kan met de huidige middelen, verwacht hij, omdat verdergaande digitalisering ook kostenbesparingen oplevert. Momenteel werken 350 fte binnen de gemeente aan ICT. Ook daar gaat als bij de hele gemeentelijke organisatie 15 procent af. Of met de verdergaande digitalisering meer banen verdwijnen, kan de wethouder nog niet zeggen.

Veiligheid

Hoewel de gemeente niet werd geraakt door de problemen bij DigiNotar. Den Haag had maar enkele certificaten van deze leverancier, maar niet op cruciale systemen. Ook problemen met KPN-certificaten, de hoofdleverancier van de stad, raakten de systemen niet. Toch zijn er af en toe wel hacks of problemen met virussen. De afgelopen weken nog bij de afvalkalender en was het websiteonderdeel van Haags Huwelijk lek. “Via die site kunnen mensen een huwelijk aanvragen. In de aanvraag zat een lek, waardoor persoonsgegevens zichtbaar waren. We ontdekten het op een vrijdag en binnen een week was het lek gedicht in de tussentijd verscheen een melding op het scherm dat digitaal aanvragen tijdelijk niet mogelijk was”, aldus de wethouder. Hij is er niet blij mee, maar het is onderdeel van de digitalisering en die is onvermijdelijk geworden. “We zijn ondergedompeld in het digitale tijdperk. Je moet wel en eventuele lekken moeten we zo snel mogelijk dichten. Je kunt niet 100 procent veilig zijn”.