Iedereen die een wens heeft ingediend op verzoek van de onderhandelaars van het coalitieakkoord, krijgen persoonlijk bericht. “Een groot deel van de wensen stond al in het akkoord, een aantal komt in de verdere uitvoering aan bod. Iedereen krijgt antwoord”, zegt de kersverse wethouder Ingrid van Engelshoven (D66, Onderwijs).

De onderhandelaars van PvdA, VVD, D66 en VVD hadden burgers om een reactie gevraagd en een mailadres opengesteld. Daar kwamen veel reacties binnen, die niet direct het coalitieakkoord hebben gehaald. Het college gaat de reacties meenemen in de uitvoering van het akkoord, bij het maken van het beleid.

Vorige week zijn de nieuwe wethouders van Den Haag geïnstalleerd. Daarbij zijn veel bekende gezichten uit de lokale Haagse politiek. Nieuwkomer, de enige wethouder van buiten de raad, is Ingrid van Engelshoven (1966) landelijk partijvoorzitter van D66. Zij krijgt de portefeuille D66-speerpunt onderwijs, bibliotheken,  stadsdelen , presterende overheid en ze is stadsdeelwethouder van Haagse Hout. Daarnaast vormt ze met partijgenoot Marjolein de Jong (Cultuur) het vrouwelijk smaldeel in het college. “Het grappige is dat dat bij D66 geen onderwerp is, wij kwamen gewoon bovendrijven voor deze functies”.

Van Engelshoven werkt al 22 jaar in Den Haag, woont er 7 jaar. Onderwijs krijgt er komende jaren €22 miljoen ineens en jaarlijks tot 2014 € 5 miljoen bij. Dat is minder dan de € 100 miljoen die in het verkiezingsprogramma stond. “Met de omvang van de komende bezuinigingen is dit wel het terrein waar het meeste wordt geïnvesteerd”. Haar eigen dochter zit overigens op de openbare school waar ze thuis op uitkijkt.

Rode lijn in de carrière van Van Engelshoven is de politiek. Op haar eenentwintigste was ze afdelingsvoorzitter van D66 in Nijmegen. “Als ik dan door de stad fietste, bedacht ik dat het mooiste wat ik kon doen was om die stad te besturen”. De tegenstelling tussen het als links bolwerk bekend staande Nijmegen en het rechtser Den Haag ervaart ze niet. “Links en rechts zijn voor mij ouderwetse tegenstellingen. Het is in beide steden mijn eigen verantwoordelijkheid iets te doen waar ik veranderingen nodig vind. Ik vind dat dit college noodzakelijke hervormingen doorvoert om de stad verder te helpen. Op mijn terrein is een hervorming het slimmer samenwerken tussen onderwijs, welzijn en sport op brede buurtscholen daar een voorbeeld van”. In het akkoord is afgesproken dat scholen een spil van de buurt vormen met bijvoorbeeld sportactiviteiten na school en eventueel lessen op zaterdag of in de vakantie.

Van Engelshoven werkte ook in het bedrijfsleven en was directeur van de Stichting Verantwoord Alcoholgebruik (STIVA). De laatste jaren werkte zij als partner bij adviesbureau Dröge & Van Drimmelen. Van Engelshoven gelooft in het organiseren van samenwerking tussen verschillende partijen, zoals bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties. “Ik ben ervan overtuigd dat je niet moet uitgaan van tegenstellingen, maar van wat ons bindt. Als je het daarover eens bent, kom je veel verder. Ik hou van het doorbreken van schijnbare tegenstellingen”.

Van Engelshoven zat niet bij de afgelopen coalitieonderhandelingen. Ze wilde als landelijk voorzitter wel graag wethouder worden. “Deze partijvoorzitter vindt het lokaal bestuur enorm belangrijk. Daar sta je het dichtst bij mensen en ik wil dat vertalen naar landelijk beleid”. Zij wilde ook het liefst de portefeuille onderwijs: “Elke investering in onderwijs is er eentje in de toekomst van de stad, dat vind ik mooi”.

Tijdens haar vuurdoop in de raad, bij haar installatie, haalde collega Rabin Baldewsingh over zijn eigen portefeuille. Hij vond die versnipperd en waarschuwde het college alvast dat hij zal opstappen als mensen in Den Haag worden uitgesloten. “Ik hoorde een bevlogen man, die graag iets wil betekenen voor zijn stad”, reageert Van Engelshoven. Zij kan niet zeggen of er nadien nog over de portefeuille is gepraat. Wel beaamt ze dat Baldewsingh met personeel in zijn portefeuille voor de zware taak staat om bezuinigingen in het ambtenarenapparaat door te voeren. “Je hoopt dat de stad zo min mogelijk merkt van de bezuinigingen, maar het is onvermijdelijk dat ze er iets van gaan merken”.

Het constituerend beraad, de oprichtingsvergadering van het college, en de eerste vergadering met haar nieuwe collega’s heeft ze inmiddels achter de rug. Waar over is gesproken, mag ze niet zeggen. “Mijn verdere inwerkprogramma kan ik nog niet overzien. Ik ga in gesprek met iedereen en ga scholen en stadsdelen bezoeken. Ik wil zo veel mogelijk de stad in en met mensen praten”.