Willem Krzeszewski, algemeen directeur van woningcorporatie Staedion, wil dat het rijk stopt met energiesubsidies. Het energiezuinig maken van sociale woningen lukt volgens hem alleen als de beheerders fiscale voordelen hiervoor krijgen van het rijk.

Fiscale voordelen helpen hem bij zijn plan voor het opknappen van 8000 woningen met het energielabel G tot label B binnen tien jaar. De operatie gaat 125 miljoen euro kosten. ‘Dat betekent 12,5 miljoen euro per jaar. Met verkoop en nieuwbouw kunnen we zelf een kwart van de kosten dekken. Een klein deel halen we uit de huuropbrengst. De rest, zo’n 7 miljoen euro, komt ten laste van de reserves. Je kunt de huren namelijk niet zo maar verhogen.’

Een fiscale regeling kan dat gat dichten en bespoedigt de realisatie van zijn wens. ‘Ik denk aan een pakket, een generieke fiscale aftrek van energiezuinige investeringen op de vennootschapsbelasting. Dat geldt niet alleen voor ons, maar ook voor projectontwikkelaars en bijvoorbeeld investeerders met woningen voor sociale doelgroepen. Ik kan reserves aanspreken, zij doen dat niet, want ze willen winst maken. ‘

Discussie

Hij weet zeker dat hij voor zijn plannen steun krijgt, maar niet direct. ‘Misschien komt de regeling pas over twee jaar, maar de discussie moeten we nu beginnen. Die moet ook gaan over de huurlasten, liberalisatie van de huren en de aanpak van de hypotheekrenteaftrek. Een open discussie over het hele pakket aan maatregelen.’ Het H-woord valt, dat ligt altijd gevoelig. ‘Ja, maar daar gaat nu echt wel wat aan gebeuren’, voorspelt Krzeszewski. Volgens de corporatiedirecteur moeten ook huishoudens die alleen een woning kunnen betalen onder de huursubsidiegrens een extra aftrekpost krijgen voor investeringen in het energiezuinig maken van het huis.

De directeur heeft al veel positieve reacties gekregen van collega’s en uit de lokale en landelijke politiek. Het tijdstip voor zijn uitspraak is zorgvuldig gekozen. Hij lanceerde zijn plan tijdens het tienjarig bestaan van Staedion op 23 september, een klein half jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen en ruim anderhalf jaar voor de landelijke verkiezingen. ‘We moeten als corporaties onze doelstelling halen van een energiebesparing van 30 procent vanaf 1993. We zijn pas 10 procent op weg. Als het ons lukt, zijn we supergoed bezig. ‘

Huiverig

Krzeszewski gaat de 8000 woningen verbeteren ongeacht of zijn gedroomde regeling er komt. Zijn uitgangspunt is dat de hele woningvoorraad van Staedion, 34000 woningen, een A- of B-label heeft. Al overschrijdt hij zonder fiscaal voordeel waarschijnlijk de looptijd van tien jaar. Zijn collega’s bij andere corporaties steken ook geld in energiebesparing, maar zijn nog huiverig voor zulke grote investeringen en het aanspreken van de reserves. ‘Wij zitten goed, maar als je nog posten uit het verleden moet afboeken, heb je het geld al hard nodig.’ Maar ze zijn wel geïnteresseerd in het idee van een fiscale regeling en verrekening met de vennootschapsbelasting.

Als de collega’s niet investeren heeft Staedion een streepje voor. Voordeel is er wel. ‘Dan heb ik energiezuinige huizen met lagere woonlasten. Bij stijgende olieprijzen gaan mijn energielasten niet omhoog en hoef ik niks door te berekenen aan mijn huurders. Zij zijn dus goedkoper uit dan bij een andere corporatie die wel met hogere stookkosten kampt. ‘ Overigens gelooft Krzeszewski niet in energieneutrale woningen in de sociale sector. ‘Dat is een soort hobbyisme, maar niet het mijne. Veel huurders dromen van een geïsoleerd dak en geen kieren bij de ramen en deuren, dat is belangrijker.’

Energiezuinig

Staedion investeert veel in verantwoorde energiezuinige en milieuvriendelijke woningen. Een deel van de woningen heeft aardwarmte, een deel warmte-koudeopslag en de corporatie werkt bij nieuwbouw en verbouw met FSC-gecertificeerd hout. Bovendien hergebruikt Staedion 90 procent van de materialen die vrijkomen bij de sloop van woningen en overige panden.

‘Bij isolatie en ventilatiesystemen hebben wij een optimum gekozen’. Of de huizen met al deze maatregelen meer geld opleveren, is nog maar de vraag. Verkoopprijzen zijn van veel factoren afhankelijk. ‘We investeren in eigen bezit en dat is belangrijk. Zelf heeft hij een woning uit 1998 die voldoet aan alle normen. ‘Het kan energiezuiniger, maar dan zou ik het huis verkopen en een ander bouwen of kopen waar alles al in zit. Ik wil dan bijvoorbeeld overal vloerverwarming en zonnecellectoren. Anders moet ik het hele huis verbouwen. Ik heb wel net voor mijn dochter een nieuwe zuinige CV besteld voor haar flat’.

KADER

Projecten

Staedion werkt niet alleen in Nederland aan duurzaamheid. ‘We doen mee met corporaties De Key en Woonbron in The Borneo Initiative, een project om meer gecertificeerde bossen in Borneo te krijgen’. Onder de titel Mind Building Integrating System werkt de corporatie aan hergebruik van materiaal en vermindering van afval. Ook is er in nauwe samenwerking met Staedion een passiefhuis, een zeer energiezuinige woning, van piepschuim ontwikkeld. ‘Die gaan we misschien bij ons huisvestingsproject in Zuid-Afrika gebruiken. Daar huisvesten we werknemers van de mijnen die nu in erbarmelijke omstandigheden leven. We zijn nog druk bezig met de organisatie, dus of we echt deze huizen gebruiken, weet ik nog niet’.