Een verhoging van de snelheid op de Utrechtsebaan is nauwelijks van invloed op de luchtkwaliteit van Den Haag. Als het Rijk daar weer de snelheid van 100 kilometer per uur toestaat, zal de concentratie fijnstof amper stijgen.

Dat stelt het college van burgemeester en wethouders in antwoord op raadsvragen van de Partij voor de Dieren. Volgens het college is de uitstoot van het verkeer wel afgenomen met 8%, zo blijkt uit de evaluatie van de 80 km zones. “Let wel het gaat hier om verkeersemissies op de weg, dus niet om concentraties op naburige plaatsen”, schrijft het college. Die laatste worden voor een derde gevormd door het verkeer. De invloed van een verhoging van de maximumsnelheid op het Rijksgedeelte van de Utrechtsebaan heeft dus nauwelijks invloed op de luchtkwaliteit. De maximumsnelheid op het Haagse gedeelte van de baan blijft 70 km/u.

Deze week bleek uit de voortgangsrapportage luchtkwaliteit dat de gemeente goed op weg is met het verbeteren van de luchtkwaliteit.  Extra maatregelen zijn nog nodig bij de tunnelmond van de Koningstunnel aan de Lekstraat en op delen van de Neherkade en de Raamweg. Voor de Koningstunnel denkt de gemeente aan het aanbrengen van stikstofdioxide opnemende verf. De Neherkade is na de herinrichting in 2014 naar verwachting schoon genoeg en op de Raamweg kan een betere doorstroming de uitstoot verminderen. Als dat niet voldoende helpt, kan het verplaatsen van enkele bomen soelaas bieden.

Op de Vaillantlaan dreigt een nieuw knelpunt te ontstaan. Hier wordt gedacht aan het aansluiten van enkele honderden huurwoningen op het warmtenet om de uitstoot van individuele centrale verwarmingen te beperken. De verplanting van bomen is ook hier reservemaatregel.

Buiten deze maatregelen heeft wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA, Volksgezondheid, Duurzaamheid, Media en Organisatie) besloten tot een nieuwe sloopregeling voor oudere auto’s. Deze regeling moet het aandeel oude en vieze auto’s op de Haagse straten verminderen. De regeling was een succes in 2009 en 2010 en bleek een positief effect te hebben op de luchtkwaliteit.