De gemeente streeft naar 15.000 extra banen in 2020. De raad steunde unaniem een amendement die de VVD mede namens coalitiepartijen PvdA, D66 en CDA indiende. Daarmee is de economische visie ‘De kracht van kwaliteit’ van de gemeente licht gewijzigd aangenomen.

De VVD wilde een concrete stip op de horizon om naar toe gaan werken. In de economische visie van de gemeente uit de jaren ’90 stond de concrete doelstelling van 200.000 banen in 2000. In de visie van het college anno 2011 ontbrak zo’n concrete doelstelling. Daarom pleitte de VVD voor groei van de werkgelegenheid met 15.000 extra banen in de komende negen jaar.

Creatieve stad

Om het belang van de creatieve sector te onderstrepen diende D66-raadslid Martijn Bordewijk een raadsbreed ondersteund amendement in om het programma Creatieve Stad Den Haag te continueren. Creatieve Stad Den Haag is het programma van gemeente Den Haag, dat de creatieve sector stimuleert en promoot, bijvoorbeeld met subsidie en een gunstige huur voor atelierruimte.

Visie

De speerpunten van de economische visie zijn kwaliteit van leven, Internationale stad van Vrede en Recht, sterke clusters voor de economische structuur en arbeidsmarkt, talent en vakmanschap. Het college hoopt hiermee de Haagse economie te verbeteren. Aan de raadsvergadering over de visie ging een consultatieronde vooraf met ondernemers van verschillende sectoren. Daar werd vooral gepleit voor meer aandacht voor de vrijetijdssector, de kantorenleegstand en de onderkant van de arbeidsmarkt.

Het college gaat de visie nu uitwerken in een werkprogramma. De SP diende een amendement in om dit jaarlijks aan de raad voor te leggen met de vorderingen ervan. Dit amendement haalde geen meerderheid.