De Troonrede was anders dan anders. De lopende kabinetsformatie verhinderde de aankondiging van visionaire nieuwe plannen. De meeste concrete bezuinigingsvoorstellen waren al uitgelekt. Voor de stad Den Haag verliep Prinsjesdag rustig op een incident na.

De colleges van burgemeester en wethouders van de G4, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht keken samen naar de Troonrede in het Haags Historisch Museum. Burgemeester Jozias van Aartsen zou de rede in de Ridderzaal beluisteren, maar als verantwoordelijke voor de veiligheid in Den Haag miste hij deze. Een verwarde man gooide tijdens de rijtour in de Heulstraat een glazen waxinelichthouder tegen de gouden koets. “Dat was een incident en er was meteen een vrij grote politiemacht ter plaatse”, was alles wat hij daarover kwijt wilde. Geruchten over een beschadiging aan de Gouden Koets kon hij niet bevestigen.

Troonrede
De koningin wees in haar Troonrede op de terughoudendheid bij het doen van beleidsvoorstellen die past bij een demissionair kabinet. De regering blijft zich inzetten voor het terugdringen van de werkloosheid. Onderwijs wordt ontzien bij de bezuinigingen. De regering gaat de woningbouw stimuleren en zet zich in voor betaalbare woningen in de Randstad.

Miljoenennota
Nederland bezuinigt de komende jaren € 3,2 miljard. Meer dan de helft staat gepland voor volgend jaar. Na de economische krimp van vorig jaar, groeit de economie dit jaar waarschijnlijk met 1,75 procent en in 2011 naar verwachting met 1,5 procent. Het kabinet is nog wel voorzichtig, omdat herstel, net als crisis, vaak langzaam bij de burgers aankomt.

Reacties
“Belangrijk is dat er echt iets moet gebeuren om de financiën weer op orde te krijgen. We moeten nu serieus bezuinigen. De staatsschuld loopt op met 100 miljoen per dag. Als het rijk gaat bezuinigen, gaan we mee”, zegt wethouder Sander Dekker (VVD, Financiën). Hij hoopt dat er snel een kabinet zit om echte hervormingen en extra bezuinigingen door te voeren. “Doormodderen is geen optie”.

Zijn collega Karsten Klein (CDA, Jeugd) hoopt ook dat er snel een kabinet komt. De Troonrede vond hij neutraal, vol algemene zaken. “Preventie in jeugdbeleid was een goed punt. Ik hoop dat de centra voor jeugd en gezin blijven. Dat loopt hier goed”, aldus Klein.

Inburgering
Het budget voor de inburgering wordt de komende jaren flink ingeperkt. Volgend jaar daalt het bedrag met € 100 miljoen oplopend tot € 333 miljoen euro voor de jaren na 2014. “Daar maak ik me wel zorgen over”, reageert wethouder Marnix Norder (Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie). Hij miste een duidelijke visie in de Troonrede, maar is blij met het noemen van duurzaamheid en een pleidooi voor de aanpak van krachtwijken.

Eberhard van der Laan, oud-minister voor integratie en burgemeester van Amsterdam vertrouwt die woorden niet helemaal. “Van de formatietafel hoor ik geluiden dat het niet doorgaat. Ik hoop het wel, want nu stoppen zou erg jammer zijn voor de bewoners, maar ik prijs de nacht niet voor de avond begint”. Norder is optimistischer. “Ik neem niet aan dat het CDA dat medeverantwoordelijk is voor deze Troonrede en onderhandelt over een nieuw kabinet een draai maakt van 180 graden.

Lastige opgave
Wethouder Marjolein de Jong (D66, Cultuur) had het gevoel dat de Koningin niet met hart en ziel in de Troonrede zat. “Het moet ook raar zijn voor haar dat ze dit nu voorleest en er over twee weken een andere werkelijkheid is”, doelend op de huidige kabinetsformatie. D66-collega Ingrid van Engelshoven noemde deze Troonrede daarom een lastige opgave. Zij was blij met het ontzien van onderwijs bij de komende bezuinigingen en het benoemen van het belang van Nederland als kennisland.

Enkele punten uit de Miljoenennota:

  • Naar verwachting daalt de koopkracht licht in 2011
  • De zorgpremies stijgen in 2011
  • Hulpmiddelen als rollators, krukken en looprekjes uit basispakket
  • Kinderopvang wordt duurder
  • Tabaksaccijnzen stijgen met €0,25
  • 500 extra wijkagenten in heel Nederland
  • Budget voor inburgering daalt flink
  • Minder geld naar gemeenten voor re-integratie
  • Bezuiniging van 1,3 miljard euro op de ambtenarensalarissen