De woonwagenbewoners van de Escamplaan moeten waarschijnlijk na 19 augustus alsnog ontruimen. Zij en de gemeente Den Haag houden daar rekening mee, ondanks een uitspraak van Raad van State die de bewoners in het gelijk stelde in hun strijd tegen de gemeente Den Haag.

Raad van State heeft vorige week uitgesproken dat de gemeente Den Haag onvoldoende rekening houdt met de belangen van de bewoners. Zij zouden eerst vervangende standplaatsen krijgen, maar dat is niet gebeurd. De gemeente voert aan dat in het bestemmingsplan voor 92 woningen en parkeerplaatsen aan de Escamplaan ruimte is voor woonwagens.

De Raad van State veegde dat argument van tafel, omdat tegelijkertijd een civielrechtelijke procedure van de gemeente loopt om de woonwagenbewoners weg te krijgen. ‘Gelet hierop betwijfelt de voorzitter of de belangen van de bewoners van de woonwagenlocatie in deze procedure voldoende zorgvuldig zijn afgewogen’, luidt het vonnis. Daarom is de uitwerking van het deel van de bestemmingsplanprocedure voor het wonen stilgelegd.

Achtergebleven

Woonwagenbewoner Emiel Brummer begrijpt er eigenlijk niets meer van. Hij is een van de achtergebleven bewoners die al jaren strijden tegen de plannen van de gemeente en een vervangende standplaats eisen. Brummer denkt nu dat de resterende woonwagens met hun acht bewoners alsnog worden ontruimd na de uitspraak in de civielrechtelijke procedure. “We hebben deze uitspraak wel gevierd, maar niet honderd procent. We weten niet wat de gemeente gaat doen na de komende uitspraak, maar wij gaan zeker in beroep”, zegt hij.  Bij een eerdere uitspraak in februari zei hij nog door te procederen tot het Europese Hof. Sindsdien is er niet veel veranderd aan de Escamplaan, alleen zijn er hekken geplaatst.

Invloed

Een woordvoerder van de gemeente zegt dat de uitspraak geen invloed heeft op de bouwplannen, omdat de grond nog niet bouwrijp is opgeleverd en er nog geen bouwvergunning is afgegeven. Dat staat gepland voor maart volgend jaar. Toch verwacht de woordvoerder dat er wel binnenkort ontruimd gaat worden. “Waarschijnlijk wel, maar dat hang af van het vonnis in de civielrechtelijke procedure”. De uitspraak daarvan wordt verwacht op 19 augustus.

De SP-fractie in de Haagse gemeenteraad heeft al vragen over de kwestie gesteld.