Den Haag moet een gemeentelijk cultuurfonds instellen voor kortlopende subsidies, projectbijdragen en stimuleringsgeld om de nodige dynamiek te krijgen in het cultuurbeleid. Het Museon, het Residentie Orkest en het Haags Historisch Museum moeten met extra geld van hun achterstand worden afgeholpen. Pure Jazz en The Hague Jazz moeten nog geen structureel gemeentegeld krijgen.

Dat adviseert de commissie Verploeg voor het meerjarenplan voor het cultuurbeleid van 2009 tot 2012. Onder de titel ‘Verscholen Goed’ presenteerde een breed samengestelde commissie onder leiding van Hans Verploeg, voorzitter van Free Voice, haar advies aan wethouder Jetta Klijnsma (Cultuur en Financiën). “We waren verrast over het verscholen cultuuraanbod in de stad, dat is meer dan je verwacht”, zei Verploeg aan het begin van de presentatie van zijn advies. Voor deze ‘verborgen schatten’ zou een kortlopende subsidie uit het cultuurfonds nieuwe initiatieven op weg kunnen helpen.

De commissie constateerde bij drie Haagse culturele instellingen een grote achterstand. Twee daarvan, het Haags Historisch Museum en het Residentie Orkest zouden voorlopig voor twee jaar geld moeten krijgen in plaats van vier jaar. Ze moeten met plannen komen om meer bezoekers te trekken en hoe zij de achterstanden gaan wegwerken. Op grond daarvan zou de gemeente tijdelijk extra geld moeten geven om de plannen uit te voeren. De commissie adviseert wel vier jaar structureel geld te geven aan het Museon met daarbovenop een bijdrage voor het wegwerken van de achterstand. Extra eis is het aanscherpen van de missie. Bovendien zou de helft van het geld voor het Museon bij onderwijs vandaan moeten komen.

Op jazzgebied wordt in het advies niet veel gehonoreerd. Alleen Stichting Prospero die (jazz) concertseries organiseert, krijgt een structurele subsidie als het aan de commissie ligt. The Hague Jazz en Pure Jazz vallen daarmee buiten de boot. “De commissie heeft de noodzaak van Jazz voor de stad niet erg sterk gevoeld.”, aldus Verploeg. Hij vindt een bijdrage uit het op te richten cultuurfonds gepaster voor de festivals. “De adviescommissie vindt dat The Hague Jazz en Pure Jazz nog niet toe zijn aan een structurele subsidie. Vergeet niet dat The Hague Jazz is ontstaan zonder subsidie, maar die heb ik dit jaar wel een beetje gegeven”, reageert Klijnsma.

Het fonds ziet zij wel zitten. De commissie pleit voor een gemeentelijk cultuurfonds, waarvoor een aparte organisatie wordt opgezet voor de uitvoering. Bovendien zou deze de wethouder kunnen adviseren over de subsidie aan culturele instellingen of festivals. “Ik heb nu acht ton beschikbaar, de rest moet ik nog zien”, stelde Klijnsma in een eerste reactie. Verploeg denkt dat er door de meevaller uit de Voorjaarsnota van € 200 miljoen nog zo’n zeven ton bij kan, zodat al €1,5 miljoen beschikbaar kan zijn.

De commissie heeft de afgelopen tien maanden het Haags cultuurbeleid bestudeerd. Van de 101 aanvragen zijn er 57 gehonoreerd voor een meerjarige subsidie. Dat zijn 44 bestaande instellingen, 13 nieuwe. In totaal kwamen aanvragen voor € 69 miljoen binnen, terwijl jaarlijks € 53,2 miljoen beschikbaar is voor de kunsten. De commissie vindt dat sommige evenementen, zoals Den Haag Sculptuur, bij Citymarketing thuishoren en niets van het cultuurgeld moeten krijgen. Voor ID-banen is geen geld gereserveerd, daarvoor moet budget worden gezocht bij Sociale Zaken, vindt de commissie Verploeg.