Het plan van het college van burgemeester en wethouders om de stedenbanden met Juigalpa te beëindigen stuit op weerstand in de gemeenteraad. Tijdens een commissievergadering over de toekomst van de Internationale Stad bleek dat niet alle fracties zomaar voor het afbouwen van de stedenband zijn.

Een van de gevolgen van deze nieuwe aanpak is dat het college de stedenband met het Nicaraguaanse Juigalpa na 25 jaar wil beëindigen en met het Poolse Warschau waar al 17 jaar een band mee was. Juigalpa krijgt als afscheidscadeau nog wel een bijdrage van  € 50.000 aan de bouw van een openbare bibliotheek. Volgens het college is de stedenband niet meer van deze tijd en is er in de omstandigheden van de bewoners van de steden al veel veranderd. SP-raadslid Hiek van Driel vond dat de stedenbanden meer verdienden dan een half A4 in de stad, omdat het om meer gaat dan subsidie. Meerdere fracties hebben vraagtekens bij de manier waarop het college de banden wil beëindigen. Een aantal andere fracties waren het wel eens met de burgemeester dat die het geld wil besteden aan andere zaken om Den Haag als Internationale Stad van vrede en recht beter tot uitdrukking te brengen.

De Haagse Stadspartij vroeg nog om de financiële onderbouwing van de plannen voor de Internationale Stad. Van Aartsen zegde toe dat die er voor de raadsvergadering zou zijn. Hij geeft daarin ook aan wat hij van plan is met het geld dat hij overhoudt uit het beeindigen van de stedenbanden.