De laatste Algemene Beschouwingen van voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 stonden bol van verkiezingsretoriek. De meeste partijen bereden hun stokpaardjes, maar er waren ook onverwachte wendingen, zoals een mogelijke aanzet tot een  referendum over het Cultuurforum.

Een feestelijke begroting noemde D66-fractievoorzitter Marjolein de Jong de programmabegroting 2010-2013. Zij was niet de enige oppositiepartij met kritiek op de toon van de begroting. De Politieke Partij Scheveningen formuleerde het bij monde van Arina van der Zwan als volgt: de kiezer plezieren en het zuur pas daarna laten komen. Het CDA pleitte voor bezuinigingen op personeel en meer investeringen in de economie. Als enige fractie presenteerde het CDA plannen in een tegenbegroting. Wethouder Marieke Bolle (PvdA, Cultuur en Financiën) prees dit initiatief, omdat het debat zo scherper werd.

Crisis

Bolle stond tijdens de verdediging van haar eerste begroting lang stil bij de gevolgen van de economische crisis. “In de eerste helft van dit jaar zijn 51 bedrijven in Den Haag failliet gegaan. Eerst was de crisis de ver-van-mijn-bedshow, maar nu ondervinden veel mensen de crisis aan den lijve”. Zij zegt dat het college met de begroting doet wat het kan met investeringen en het scheppen van banen. Volgens haar hoeft ze door gemaakte afspraken tot 2011 nog geen rekening te houden met minder rijksgeld, waar veel partijen voor waarschuwden. “Daarna volgt een nieuwe afspraak tussen rijk en gemeenten en gaat het erom spannen wat Den Haag gaat krijgen. We moeten rekening houden met pijnlijke maatregelen, een volgend college zal die moeten nemen”.

GroenLinks waarschuwde de aanwezigen zich niet te laten leiden door angst met de woorden van de Amerikaanse president Roosevelt: ‘Het enige waarvoor men angst hoeft te hebben, is de angst zelf’. “Wie zich laat leiden door angst, leidt een stad als Den Haag niet uit deze crisis, biedt de Hagenaars geen perspectief op een zonnige toekomst”, aldus fractievoorzitter Heleen Weening. Zij miste wel extra investeringen in duurzaamheid.

Arrestatie

De arrestatie van de directeur van kunstfestival Todays Art daags voor de Algemene Beschouwingen hield de gemoederen ook bezig. Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij noemde het schandalig dat het college de buitengewoon intimiderende actie legitimeert. Volgens het College is het een zaak van justitie. Ingrid Gyömörei, fractievoorzitter van de SP, vond de arrestatie met de reden dat hij mensen had laten schrikken, onterecht. “Het is beter een arrestatieteam op wethouders af te sturen, zij laten Hagenaars al jaren lang schrikken”.

Armoede

Zij haalde haar eerdere bijdragen aan Algemene Beschouwingen aan waarin ze het college waarschuwde en pleitte voor meer investeringen in de onderkant van de samenleving in goede tijden, zodat ze tegen een stootje zouden kunnen”. Veel partijen vonden dat er meer aan armoedebestrijding moest gebeuren. Wim Pijl van ChristenUnie-SGP riep het college op de stille armoede, verzwegen uit schaamte, in beeld te brengen en aan te pakken. Bolle zei dat het college al veel doet, juist ook aan armoedebestrijding. PvdA-fractievoorzitter Bas Sepers pleitte in dit kader voor een kerstcadeautje van €50,- voor de minima en kreeg steun van SP, GroenLinks en de Haagse Stadspartij.

Cultuurforum

Gyömörei ageerde bovendien tegen het plan voor een Cultuurforum aan het Spuiplein. “De Hagenaar wordt niets gevraagd. Het is een enorme ongedekte cheque. Wat kunnen we allemaal niet doen als we deze natte droom niet naleven?” GroenLinks-collega Heleen Weening steunde het plan ondanks de economische crisis. “Juist in barre tijden moet je investeren in cultuur, anders krijg je armoedige samenleving”. De VVD deed per interruptie tijdens de bijdrage van D66 het voorstel om een startnotitie te maken, zodat eventueel een referendum kan komen over het Cultuurforum. D66 was in ieder geval blij verrast door deze geste.

Spreektijden

De Haagse Stadspartij maakte het eind van de vergadering niet mee. De elf minuten spreektijd van Wijsmuller was al op voordat hij zijn bijdrage had uitgesproken. Omdat ook vragen tijdens bijdragen van anderen van de tijd afgaan, restte hem niets anders dan zwijgend de rest van het debat te volgen. Dat komt door de afspraak tussen raad en college voor het strenger hanteren van de spreektijden om te vaak nachtelijk vergaderen te voorkomen. Wijsmuller probeerde een raadsmeerderheid achter meer spreektijd te krijgen, maar dat lukte niet. “Dan kan ik beter thuis op de bank gaan kijken”. Toen verliet hij de raadszaal.

Onwel

Hij was niet het enige raadslid dat voortijdig de zaal verliet. Rabia Bouchtaoui van Solidair Nederland werd onwel. De vergadering werd korte tijd geschorst en het raadslid werd met uitdrogingsverschijnselen met de ambulance afgevoerd. Van Aartsen liet nog tijdens de vergadering weten dat het best goed ging. Bij het ter perse gaan van deze krant lag Bouchtaoui nog steeds in het ziekenhuis. Het was voor het eerst in deze raadszaal dat zoiets is voorgekomen.

De raad vergadert de komende tijd in commissieverband over de begroting. Op 5 november praat de hele raad er weer over en moet blijken of er nog wijzigingen komen.