De Haagse gemeenteraad heeft met een nipte meerderheid het gebied voor de autovrije dag op 20 september vastgesteld.

De PvdA-fractie had een debat aangevraagd om het gebied vast te stellen en diende daarbij een motie in. Die stelt voor het gebied tussen de Hoge Wal, Mauritskade, Hooigracht, Korte Poten, Kalvermarkt, Jan Hendrikstraat, Prinsestraat en Prinsessewal op de Autovrije Zondag 2009 autovrij te verklaren. De parkeergarages in het gebied moeten beperkt beschikbaar zijn.

Coalitiegenoot VVD haalde fel uit naar de PvdA. VVD-raadslid Ibo Gulsen betichtte de coalitiegenoot van een Stalinistische stuiptrekking. Hij deed een beroep op andere fracties om tegen te stemmen en wees D66 op de mogelijkheid van extra fietsenstallingen voor het gereserveerde geld (€800.000,- voor twee jaar)  en de SP op het feit dat van hetzelfde geld 150 langdurig werklozen weer aan het werk kunnen worden geholpen. Hij kreeg bijval van de ondernemers in de binnenstad die de parkeergarages open willen houden uit angst voor omzetverlies. Zo valt de dag samen met de presentatie van de nieuwe wintercollectie. Oppositiepartij CDA ziet op tegen de extra politie-inzet en is bang voor schermutselingen tussen autobestuurders en politie als de parkeergarages deels dicht gaan, zoals dat enkele jaren geleden in Amsterdam het geval was.

In de motie, waarin de PvdA ook nog een onderzoek vraagt naar de beleving van de bezoekers van de binnenstad op de autovrije dag, werd uiteindelijk met een nipte meerderheid van twee stemmen aangenomen.