Wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA, Burgerschap) vindt het VVD-plan om Burgerschap te schrappen stupide, ondoordacht en inconsequent. “Dit is kiezersbedrog”.

Burgerschap moet als het aan de VVD ligt met alle subsidies en wethouder verdwijnen. Vijf of zes vindt de partij genoeg, in plaats van de huidige acht. De liberalen willen € 100 miljoen bezuinigen om de komende financiële tegenvallers op te vangen en presenteerden deze week hun plannen. “Symboolpolitiek. De VVD is een partij van populisme aan het worden”, aldus de wethouder. Hij is boos en teleurgesteld in collega-wethouder en VVD-lijsttrekker Sander Dekker. “We hebben juist samen Burgerschap uitgevoerd”.

Baldewsingh vindt dat de VVD de gekleurde helft van de Haagse bevolking negeert. Bovendien zijn een groot deel van de Burgerschapsonderwerpen het uitvoeren van landelijk beleid, zoals de inburgering. “De VVD heeft bovendien zelf een integratienota gemaakt met de vraag of het college meer wil investeren. Nu willen ze ervan af. Dat is inconsequent”. Ook dat de VVD een onderzoek naar het Burgerschapsbeleid onder leiding van Winnie Sorgdrager niet afwacht, vindt hij inconsequent. “Het had de partij gesierd te wachten. Dit is niet collegiaal”.

Alle inwoners

Baldewsingh zegt dat hij met zijn beleid juist alle inwoners van Den Haag wil aanspreken en verbinden. “Deze zwarte wethouder heeft de ballen uit zijn lijf gewerkt om te zorgen dat mensen bij elkaar komen. Dat ik niet alleen gedaan, maar met het hele college, inclusief de VVD”. De subsidies aan festiviteiten onder Burgerschap schrappen staat daar volgens hem haaks op. “Parkpop, Vlaggetjesdag, Festival Classique, dat is voor de witte mensen. Bij het Holifestival en Suikerfeest is iedereen, jong, oud, zwart en wit”.

De VVD-lijst klopt volgens de wethouder niet. “Het Milan-festival met 70.000 bezoekers kost €25.000. Bovendien wordt het niet uit Burgerschap betaald, maar uit de pot voor evenementen van VVD-wethouder Frits Huffnagel”. Het 5-meifestival komt wel uit de pot Burgerschap. “Dan vieren we de vrijheid en herdenken hen die voor de democratie hebben gestreden. Dat wil de VVD afschaffen”, zegt Baldewsingh met stemverheffing.

Waar wil Baldewsingh dan op besparen? “We kunnen bezuinigen op de festivals die gefaald hebben de demografische veranderingen in de stad te incorporeren. Beatstad, bijvoorbeeld, is zo wit als het kan”. Over andere bezuinigingen wil hij best meedenken. “Maar dat doe ik niet via de krant. Bovendien is dat aan een nieuw college”. Baldewsingh hoopt daarin te komen met opnieuw de portefeuille Burgerschap.

VVD-plan

Het college van b en w heeft op 5 februari een brief aan de raad gestuurd met het financieel perspectief 2010-2015. Daaruit blijkt dat de komende jaren bezuinigingen en/of belastingverhoging van € 34 miljoen in 2012 oplopend tot € 104 miljoen structureel in 2015. De VVD wil dit gat dichten met het schrappen van Burgerschap, afschaffing  van gesubsidieerd werk en een fasering van bouwprojecten.

De VVD wil niet bezuinigen op cultuur en sport, net zo min als op veiligheid en citymarketing. Daarom zijn ook een aantal extra uitgaven voorgesteld in het plan om mensen en bedrijven te trekken naar de Hofstad, bijvoorbeeld het afschaffen van de toeristenbelasting en minder toezicht op milieuvergunningen. Verder wil de VVD dat de gemeente bezuinigt op de griffie,  fractievertegenwoordigers, beleidsambtenaren en communicatieadviseurs.

Dekker riep andere Haagse partijen op ook met bezuinigingsplannen te komen. “Wij doen alleen mee in een college met degelijk financieel beleid dat ook is doorgerekend voor de lange termijn”, aldus Dekker. Hij betichte D66 en PvdA van kiezersbedrog door nu niet aan te geven hoe zij willen bezuinigen, compleet met financiële onderbouwing.