Gratis internetten op het Spuiplein kan al, Grote Marktstraat en Zuiderpark volgen binnenkort. Wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA, ICT) wil met het mogelijk maken van wi-fihotspots op deze plekken stimuleren dat door de hele stad een Wi-Fi netwerk komt. Hij wil marktpartijen enthousiasmeren door de hele stad Wi-Fi aan te bieden.

De eerste is al actief. Op het Spuiplein kunnen passanten al gratis wi-fi gebruiken. “Gratis wi-fi draagt bij aan de belevingswaarde en het verblijfsklimaat van de stad. Het aanbieden van wi-fi is primair een taak van marktpartijen met deze proef die loopt tot 31 december wil ik die partijen enthousiasmeren om gratis wi-fi in de openbare ruimte aan te bieden”, aldus de wethouder.

Per jaar vertoeven volgens hem 32 miljoen mensen in de stad en onderzoek wijst uit dat een betere breedbandverbinding een bijdrage levert aan de economie. Andere redenen voor de proef zijn volgens de wethouder dar hij de aanbieders wil leren kennen en praktijkervaring wil opdoen voor de toekomstige exploitanten. Bovendien had de raad hem hierom gevraagd. De proef kost de gemeente enkel menskracht. Dat komt mede door de betrokkenheid van marktpartijen Wireless Den Haag, Picopoint, Optinet en Skyopener.

Baldewsingh hoopt dat marktpartijen in de toekomst samen wifi regelen in de openbare ruimte. Het liefst gratis, maar dat hoeft niet. Zijn wens is dat de proef werkt als een olievlek waardoor straks overal in de stad een Wi-Fi-netwerk vloeiend in elkaar over gaat. “Dan zijn veel meer toepassingen mogelijk, bijvoorbeeld ook met camerabeveiliging verbonden via wi-fi.

Baldewsingh verwacht geen problemen met gevoelige plekken in Den Haag, zoals het internationaal strafhof, het paleis en het ministerie van Defensie. “Vooralsnog voorzien we geen problemen en zoals je in Amerika wel veiligheidszones hebt waar het telefoonbereik even weg is, zal het hier niet worden. We willen ook andere overheden bij de proef betrekken en dan zal blijken of er problemen zijn met bereik en veiligheid.

De proef wordt al gaandeweg geëvalueerd. In 2013 hoopt de wethouder dat de markt het overneemt, al zijn hierover nog geen afspraken gemaakt. Hij verwacht wel dat de gemeenten betrokken zal blijven vanuit de enthousiasmerende en verzorgende taak, maar weet nog niet hoe zijn rol er dan uitziet. Maar als levensbehoefte ziet hij de Wi-Fi niet. “Thuis regelen de mensen het toch ook zelf? Het blijft een taak van de markt”.