“Het is mooi, maar het is een begin”, zegt initiatiefneemster en oud-D66-raadslid Cathrien van Herwaarden over de Rijksbijdrage voor het Huis voor democratie en rechtsstaat. Vanaf volgend jaar komt er geld beschikbaar voor het Huis dat al meteen komend schooljaar de deuren moet openen.

Het Rijk stelt volgend jaar € 1,4 miljoen beschikbaar, in 2010 is € 2 miljoen uitgetrokken, oplopend tot een jaarlijks bedrag van 3,5 miljoen euro vanaf 2012. “Dat is niet genoeg om allemaal precies te doen wat wij willen”, aldus Van Herwaarden. Zij is wel blij dat na veertien jaar pleiten voor een Huis voor de Democratie het Rijk nu meewerkt. “Nou de provincies nog en de gemeenten niet te vergeten”, reageert Van Herwaarden.

Ze vernam het nieuws via haar dochter en belde de gemeente die op haar beurt met een trotse reactie kwam. “Den Haag is dé stad om democratie te beleven. Het Huis voor democratie en rechtsstaat zorgt ervoor dat iedere Nederlander, van jong tot oud, straks op een toegankelijke manier kennis kan maken met de verworvenheden en het belang van onze democratische rechtsstaat,” aldus  burgemeester Van Aartsen. “We hebben nog geen gesprek met Van Aartsen gehad, maar dat zal nu wel snel komen”, reageert Van Herwaarden.

Minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) stuurt de uitwerking van het plan voor het Huis voor democratie en rechtsstaat een dezer dagen naar de Tweede Kamer. Dan moet bekeken worden in welke vorm het wordt opgezet. “Een stichting zou wel goed zijn, die heeft meer mogelijkheden en armslag en kan fondsen aanspreken”, zegt Van Herwaarden. Haar gedroomde locatie is de oude redactieruimte van de oude Haagsche Courant boven café Dudok, dichtbij voor de Kamerleden. “Het is wel belangrijk dat het centrum breed wordt opgezet en niet alleen voor jongeren is. Het moet voor iedereen zijn en uitleg geven over het ontstaan van onze democratie. De taak van provincies is voor velen schimmig, echt niet alleen voor kinderen”, aldus Van Herwaarden. Zij denkt aan virtuele middelen en reizende tentoonstellingen vanuit het Huis van de Democratie om het bereik in de rest van het land te vergroten.