Een meerderheid in de Haagse gemeenteraad was tegen de behandeling van het bestemmingsplan Strand, zonder de rest van de plannen voor Scheveningen. Zo is de uitwerking van het plan op het verkeer nog onduidelijk. Toch kreeg het plan genoeg stemmen.

Wethouder Marnix Norder (PvdA, Bouwen en Wonen) vond het ook een onhandig moment, maar vanwege kustveiligheid, het hoogheemraadschap en andere belanghebbenden moest hij het toch al aan de raad voorleggen, terwijl de andere plannen voor Scheveningen nog niet klaar zijn.

De VVD diende uit ongenoegen over de volgorde van de besluitvorming met andere fracties een motie in met de eis dat de vaststelling van het bestemmingsplan geen belemmeringen oplevert voor de later te behandelen nota strandbeleid en de definitieve ontwerp voor de boulevard. De fracties willen dus niet dat de goedkeuring van dit bestemmingsplan betekent dat zij niets meer aan de andere plannen kunnen veranderen.

Norder had zelf ook liever gezien dat het bestemmingsplan was vastgesteld als zoveel mogelijk duidelijkheid was over de verdere ontwikkelingen in het gebied. Hij kon zich wel vinden in de breed gesteunde motie van de VVD. Het bestemmingsplan Strand bevat onder meer een het instellen van speciale gebieden voor strandbebouwing, zoals strand- en watersportpaviljoens en versterking van de kust tegen overstromingen. Vooral vanwege dit laatste kon dit bestemmingsplan niet wachten op de rest van de ontwikkelingen in het stadsdeel. De raad ging met uitzondering van de Haagse Stadspartij akkoord met het bestemmingsplan Strand waarbij de meeste fracties het belang van de kustveiligheid als hoofdreden noemden.

De raad stemde verder in met de bestemmingsplannen  Nieuw-Waldeck, Vruchtenbuurt en Heesterwijk, Bloemenbuurt en Kraayenstein.