Het Bestuur van de Politieke Partij Scheveningen(PPS) is opgestapt. Het kreeg niet de gewenste twee derde meerderheid van de leden voor een royement van raadslid Arina van der Zwan.

Aanleiding voor het verzoek tot royement was de overstap van het raadslid van PPS naar naar Trots op Nederland. “Het opstappen gebeurde in alle emotie van de Ledenvergadering. Vandaag schijnt de zon, misschien komen ze weer terug”, zegt PPS-lid en beleidsmedewerker van de fractie Cees de Jager.

Een aantal leden probeert het bestuur weer bij elkaar te krijgen. Daarbij is Dick de Jong, oud-voorzitter van de partij, die ook bereid zou zijn interim-voorzitter te worden. “Er zijn meer leden die zich daarmee bezig houden. Als lid begrijp ik de emoties wel, maar de bal moet bij Scheveningen liggen. We moeten niet met modder gooien, maar snel met een nieuwe lijst en lijsttrekker komen”.

Een deel van de emoties wijt De Jager aan de achterban van de partij die Scheveningen gemeen heeft, maar verder uit alle geledingen komt. “Scheveningers zijn politiek betrokken en dan krijg je dat met een gebiedsgerichte partij”, aldus De Jager.

Het is nog onduidelijk wanneer een eventueel interim-bestuur wordt aangesteld. Duidelijk is wel dat Van der Zwan tot de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 blijft zitten als raadslid voor de PPS.