Een bewegende gevel en erker en ernstige toename van scheuren aan de Stationsweg 164/166 leidde tot noodsloop van het pand. Dat schrijft wethouder Marnix Norder (PvdA, Stadsontwikkeling) aan de raad. De commissie vergadert op 5 april over zijn brief en de vertrouwelijke bijlage over de situatie aan de Stationsweg.

Consequentie en hoe ze verder gaan wordt in vertrouwelijke vergadering besproken. Er zijn verschillende scenario’s, maar die worden niet openbaar, omdat de eigenaar van de panden projectontwikkelaar Geste groep dan sterker staat in de komende onderhandelingen over de ontstane situatie.

Norder omschreef in zijn brief ook de verschillende momenten dat hij nieuws kreeg over de situatie. Dat begon op 1 november met een gesprek waarbij de ontwikkelaar aangaf dat de situatie ernstiger was dan gedacht. Het werk was toen al stilgelegd. De gemeente deed op 5 december een visuele inspectie en de panden oogden stabiel. Geste krijgt wel de opdracht met een rapport aan te tonen dat de situatie niet gevaarlijk was. Op 16 februari blijkt uit de rapporten dat de situatie zeer slecht is. De afdeling bouwconstructies van de gemeente bevestigt dat beeld een krappe week later na een inspectie. Weer een week later volgt bestuursdwang, zodat Geste binnen een maand maatregelen moet nemen om de constructieve veiligheid van de panden te waarborgen. “Hiermee heeft de gemeente nog een uiterste poging gedaan om de panden te handhaven”, schrijft Norder.

Geste dient op 13 maart een plan in waaruit blijkt dat het pand 164/166 zo onveilig is dat herstelwerk voor passanten en werklieden  tot onverantwoord gevaar kunnen leiden. Norder geeft direct opdracht tot een inspectie ter plaatse en hieruit blijkt dat er sinds de vorige inspectie in februari acute scheurvorming is. De wethouder kan dan niet meer wachten op een sloopvergunning, omdat dan ook het aangrenzende huis van voormalig raadslid Constance Bogers gevaar zou kunnen lopen. Het trottoir wordt direct afgezet om gevaar voor passanten te voorkomen en de eigenaar krijgt een mondelinge sommering om te slopen. De panden 156-162, waarvoor een sloopvergunning is verleend, worden aansluitend gesloopt omdat deze samenhang met het noodslooppand hebben.