Het college van burgemeester en wethouders heeft het aantal alcoholverboden uitgebreid vanwege toenemende overlast. Het verbod op de Groot Hertoginnelaan wordt opgeheven.

Het aantal meldingen van overlast waarbij alcohol in het spel is, is in 2010 toegenomen met 8 procent tot 970 gevallen. Dat blijkt uit informatie van de politie. Het college heeft daarom besloten een aantal verbodsgebieden uit te breiden. In deze gebieden is het niet toegestaan om alcohol te consumeren. Ook is het verboden aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met daarin alcoholhoudende drank bij zich te hebben. De ervaring leert dat de overlast afneemt na een verbod, zoals bij de Groot Hertoginnelaan, waardoor het verbod daar wordt opgeheven. Den Haag telt nu 29 alcoholverboden, waaronder een voor het hele centrum.

Nieuwe verboden

Nu komt er een alcoholverbod op de groenstrook langs de Laakkade bij de speeltoestellen voor kinderen. Bij warm weer veroorzaken mensen uit Midden- en Oost Europa, MOE-landers genoemd, overlast. Zij drinken alcohol op de bankjes daar en dat loopt regelmatig uit in schreeuwen, intimidatie van voorbijgangers en vervuiling van het gebied. Ook bij wijkcentrum LIPA aan de Linneausstraat is een alcoholverbod ingesteld. Hier staat ’s avonds een groep van 20 tot 50 jongeren van wisselende samenstelling die later op de avond meer geluidsoverlast veroorzaken en troep maken. Zij zijn mede door het alcoholgebruik niet aan te spreken op hun gedrag.

Het gebied rondom de winkelcentra aan de Stede en de Ambachtsgaarde (Bouwlust-Vrederust) krijgt ook een alcoholverbod. Hier bestaat de overlast uit vechtpartijen, winkeldiefstal en intimidatie na alcoholgebruik. De overlastgevers maken deel uit van een grote, in samenstelling wisselende groep drank- en drugsverslaafden.

Onderzoek

Hoewel meerdere groepen overlast veroorzaken, bestaat het grootste deel nog uit MOE-landers. De Erasmus Universiteit onderzocht op verzoek van de gemeente de achtergronden van de MOE-landers. De resultaten daarvan worden na de zomer bekendgemaakt. Aan de hand van de onderzoeksresultaten hoopt het college dergelijke overlast beter te kunnen bestrijden.