Het CDA heeft grote schoonmaak gehouden in de lijst voor de komende raadsverkiezingen. Behalve Karsten Klein, die eerder werd aangewezen als nummer één, verdwijnen alle andere vertrouwde gezichten van de lijst. Wat er is er met CDA aan de hand?

Wie verantwoordelijk is voor de grondige vernieuwing van de CDA-lijst is niet helemaal duidelijk. De een zegt: het was de nieuwe fractievoorzitter die louter nieuwe gezichten wilde zien. De ander zegt: het was vooral het bestuur, in het bijzonder de persoon van voorzitter Jeanette Doll. Die had nog wat rekeningen uit het verleden te vereffenen.

Feit blijft dat de lijst waarmee het CDA de raadsverkiezingen van maart volgend jaar ingaat geen nieuwe gezichten kent. Voor een deel komt dat doordat een aantal oudgedienden vrijwillig de politieke arena verlaat:  Michel Santbergen (oudgediende, jarenlang fractievoorzitter),  Ries Smits (oud-wethouder en ook jarenlang raadslid).

Maar ook Aline Pastoor en Wil Vonk moeten het veld ruimen. En dat is opvallend. Vonk representeert  het sociale gezicht van het CDA. En Pastoor geldt als jong, ambitieus en talentvol. Vonk, die op de dertigste plaats belandde, ziet dat niet als een motie van wantrouwen.  “Mij was eerder duidelijk gemaakt dat ik voor mijn derde termijn moest excelleren.  Een minderheid van het bestuur vond dat ik die belofte niet had waargemaakt. Dat was wel even slikken, maar ik ben niet wrokkig meer”, zegt Vonk in een reactie. Zij hoorde het  nieuws van haar onverkiesbare plaats van de voorzitter. De kandidaatstellingscommissie zelf heeft niks laten horen. “Dat was wel netter geweest”, zegt het raadslid.

Santbergen, voormalig fractievoorzitter en jarenlang het boegbeeld van het CDA in Den Haag,  vindt het ook vreemd dat de raadsleden niet zijn gebeld over de keuze. Hij vindt het vooral raar dat Pastoor niet door mag als raadslid. “Zij is goed, kent haar zaken en neemt initiatieven, bijvoorbeeld over Den Haag Studentenstad met de notitie Studentenrijk”, aldus Santbergen.

Pastoor overweegt zich helemaal terug te trekken van de CDA-lijst.  Ze is vooral teleurgesteld in de gang van zaken. “Ik heb niet eens een gesprek gehad. Het is raar dat ik de feitelijke reden niet ken. Wethouders, raadsleden, iedereen belt me omdat ze het ook niet begrijpen. Ik overweeg me terug te trekken”. Geruchten over een ruzie tussen haar en lijsttrekker Klein die de reden voor een onverkiesbare plek zouden zijn, ontkent ze. “Als je vier jaar samen in een fractie zit, deel je lief en leed. We kunnen het goed vinden en zijn zelfs bij elkaars huwelijk bij de kerkdienst geweest”.

De top drie in de lijst bestaat nu uit Karsten Klein, Haags Tweede Kamerlid Nicolien van Vroonhoven en fractiemedewerker Gert-Jan Bakker.  Wil Vonk gaat nu campagne voeren om alsnog bij de top vijf te komen.  Ze zet daarbij in op haar belangrijkste wapenfeiten:  in de Wmo geen herindicatie voor mensen boven de 75 jaar en het alcohol- en samenscholingsverbod rond de Jan Luykenstraat in Moerwijk.  Lukt het – onverhoopt-  niet bij de top 5 te eindigen, dan wil ze graag op haar huidige dertigste plek blijven staan als lijstduwer. “Ik ken zoveel mensen in de stad, ik ben het sociaal gezicht van de partij”. Toch blijft ze hopen op een  plaats in de fractie, te verwerven via voorkeurstemmen. “De vorige keer had ik als nummer twee op de lijst ook de meeste stemmen. Ik vertrouw op mijn kiezers en heb goede hoop”.

De afdelingsvoorzitter van het CDA, Jeannette Doll,  en lijsttrekker Klein willen niet reageren op de wijze waarop de kritiek van de CDA-raadsleden.  Op 4 november spreekt de algemene ledenvergadering van het CDA  over de samenstelling van de kandidatenlijst.