Wethouder Peter Smit (VVD, Verkeer, Milieu, Binckhorst en Laak) heeft het bestemmingsplan voor de Binckhorst opgeknipt. Aan de levensduur van twintig jaar voor de opknapbeurt zaten zo veel juridische haken en ogen dat de wethouder het hele plan niet aandurfde.

Op de plek van het industrieterrein moet een hippe wijk met groot park komen. De hele ontwikkeling van de Binckhorst met ruimte voor wonen, werken en recreëren zou twintig jaar duren. In de inspraak eerder dit jaar, waarop zo’n 150 reacties kwamen,  bleek die looptijd een groot struikelblok.  Daarop besloot het college vaan burgemeester en wethouders het bestemmingsplan voor het hele gebied in te trekken en te splitsen. Smit benadrukt dat het opknippen van de plannen geen tijdverlies en geen extra kosten met zich meebrengt. Hij ontkent ook dat de kredietcrisis een rol speelde bij dit besluit. Beide delen gaan nu opnieuw naar de inspraak. De nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening biedt geen zekerheid dat een plan met zo’n lange levensduur juridisch kan, lichtte Smit het collegebesluit toe. Vooral bedrijven zouden te lang in onzekerheid verkeren over hun toekomst.

Smit gaat nu werken aan het verstevigen van het eerste deel van het bestemmingsplan voor het grote park en het zuidelijk deel, grofweg gaat dat over het gebied tussen de Wegastraat en de Maanweg. Naar verwachting zal dat in maart of april volgend jaar de inspraak ingaan. Het noordelijk deel, vanaf de Wegastraat richting stad zal over enkele jaren pas de inspraak bereiken. Naast de inspraakreacties over de looptijd noemde Smit de vragen van de commissie Milieueffectrapportage (MER) en een motie in de gemeenteraad van Pijnacker –Nootdorp die mogelijke uitplaatsing van bedrijven van de Binckhorst naar die gemeente mogelijk maakten als reden voor het herzien van de plannen. De bedrijven die daar mogelijk naartoe kunnen zijn bijvoorbeeld enkele autosloperijen. De watergebonden bedrijven, zoals betoncentrales, werken zelf aan een programma van eisen voor een mogelijke nieuwe haven elders. “Dat vind ik ook belangrijk, dat het programma vanuit de bedrijven komt, dan heb je die al mee”, zegt Smit. Voor een mogelijke nieuwe haven is al een zogenaamd zoekgebied bekend, grofweg van naast Drievliet tot het oude Calvéterrein in Delft. Tevens wordt gewerkt aan een lijnennet voor openbaar vervoer, zodat de Binckhorst beter bereikbaar wordt.

Het toekomstige park en het zuidelijk deel komen eerst aan bod. Volgens Smit is dat om naar de stad toe te werken. Dat betekent dat de gemeentelijke claim op de grond per direct is vervallen. Bang voor speculanten is Smit niet: “De tijd voor investeren is er nu niet naar, geïnteresseerden zullen moeilijk een lening kunnen krijgen”. Mochten er toch enkele wat grond weten te bemachtigen, dan verwacht Smit nog geen problemen. “Er zitten nu al enkele grondeigenaren die zelf mee willen ontwikkelen. Als dat er nu drie of vier zijn en er komen er een paar bij, onderhandelen we straks met enkele partijen meer. Dat zal ons niet veel meer gaan kosten”. In het noordelijk deel is de gemeente Den Haag al grootgrondbezitter en daar zijn afspraken met de Nederlandse Spoorwegen en Prorail over de verkoop van de grond.

Het geld voor de grondexploitatie van de Binckhorst is nog niet helemaal rond, daar moet nog € 200 miljoen voor worden gevonden, maar Smit verwacht hiervoor een bijdrage van het Rijk. “Dat minister Cramer in haar rapport over de Randstad al op een van de eerste pagina’s de Binckhorst noemt, stemt mij hoopvol”, aldus de wethouder. Hij verwacht dat de eerste schop zoals gepland in 2011 de grond in kan.