Het college van burgemeester en wethouders heeft een plan opgesteld om de effecten van de kredietcrisis tegen te gaan. Investeringen worden naar voren gehaald en een verwacht overschot van 2008 wordt direct ingezet. Totale kosten: € 94 miljoen.

De kredietcrisis is volgens berekeningen van het Centraal Planbureau de ergste sinds de jaren dertig met een krimp van de economie die op kan lopen tot 3,5 procent. Den Haag ontkomt daar niet aan. Wethouder Marieke Bolle (PvdA, Cultuur en Financiën) lanceerde gisteren de maatregelen die het college wil nemen om de effecten van de crisis tegen te gaan. “De hand gaat van de knip, maar Den Haag zal niet aan de crisis ontkomen. Dit pakket maatregelen houdt dat niet tegen”, waarschuwde zij.

Uit een analyse van het college blijkt dat de werkloosheid in de stad stijgt van zo’n 15.000 nu tot 25.000 in 2010. Bovendien komen er 4000 huishoudens met een laag inkomen bij. De bouwproductie neemt af en particuliere investeerders trekken zich terug. Het college heeft daarom besloten €94 miljoen euro te investeren die nog dit jaar resultaten kunnen opleveren.

Projecten

Voor het versnellen van projecten wil het college €59 miljoen uittrekken. Dat geld is bestemd voor vernieuwing en onderhoud van straatverlichting, verkeerslichten, riolen, bruggen en sportaccommodaties. De straatverlichting krijgt energiezuinige LED-lampen. “Duurzaamheid is de rode draad in de plannen. Die investeringen nu leveren later meer op”, licht Bolle toe. Ook het isoleren van woningen wordt financieel mogelijk gemaakt. Het college wil de woningbouw stimuleren, bijvoorbeeld door verlaging van financieringslasten door aanpassen van erfpacht en het omzetten van koop- naar huurwoningen. Voor de sportaccommodaties wordt € 3 miljoen ingezet dat was bestemd voor het beachstadion. “Die investering zouden we toch pas in 2013 kunnen maken als de kustversterking op orde is. Daarom hebben we ervoor gekozen dat geld nu te gebruiken en in 2013 te kijken hoe we dat dan financieren” aldus Bolle.

Bolle wil de Haagse ondernemers voorrang geven bij de projecten, zoals het verduurzamen van de straatverlichting. Volgens haar is dat niet in strijd met de aanbestedingsregels en is het wel een stimulans voor de lokale en regionale economie.

Het geraamde overschot van 2008 is nu € 25 miljoen. Een deel hiervan gaat naar bewonerswensen rond de stadsdeelplannen. Een ander deel gaat naar investeringen in toerisme en de aanleg van een open glasvezelnetwerk. “Daarmee krijg je een supersnelle telefoonverbinding die je kunt inzetten bij onderwijs en zorg. Mensen kunnen langer zelfstandig blijven wonen met een snelle verbinding en zo’n toekomstbestendige communicatie is nooit weg”, aldus Bolle. Het bedrag wil dit potje ook gebruiken om evenementen en festivals die belangrijk zijn voor de stad te ondersteunen als de sponsorinkomsten in gevaar komen.

Werkgelegenheid

Voor het bevorderen van de werkgelegenheid heeft het college €10 miljoen uitgetrokken. Hiermee moet kennis en menskracht worden aangetrokken voor het nieuwe mobiliteitscentrum dat mensen die ontslagen worden aan nieuw werk te helpen. Het college wil samen met het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen vakscholen oprichten voor jongeren zonder diploma.

In de strijd tegen armoede gaat het college een grote campagne voeren, gericht op het gebruik van de voorzieningen die er al voor zijn. Daarnaast komt er een extra armoedeteam dat gaat deelnemen aan huisbezoeken. Het college wil ook nauwer gaan samenwerken met de voedselbanken.

Het college heeft ook nog verzoeken bij het Rijk liggen voor extra hulp, bijvoorbeeld een garantstelling bij grote bouwprojecten, subsidies op duurzaamheid en onderhoud van woningen, energiezuiniger maken van gemeentelijke panden en een verbetering- en opknapsubsidie voor bestaande woningen.

Reacties

Het college is het eerste van de grote steden die met een plan komt tegen de kredietcrisis en wordt daarom geprezen door coalitie en oppositie. De grootste oppositiepartij, het CDA, noemt de plannen van het college een eerste stap in de goede richting. Fractievoorzitter Karsten Klein: “Wij zijn blij dat ons deltaplan om het onderhoud van de openbare ruimte te versnellen is overgenomen.” Hij noemt het een eerste stap omdat eerder gesproken werd over het versnellen van ongeveer € 400 miljoen. “Het valt tegen dat bij de uitwerking hier slechts een kwart van overblijft.”
Net als het CDA is de SP blij dat goed is geluisterd naar voorstellen uit de raad. “Ik vind het een creatief plan. Wel jammer dat er een crisis nodig is om dit op te lossen”, zegt fractievoorzitter Ingrid Gyömörei. Zij betreurt dat niet eerder geld is ingezet om de kwetsbaren te helpen die nu al door het ijs zakken. D66-fractievoorzitter Marjolein de Jong van D66 vindt het niet slim dat nu geld wordt uitgegeven voor het versnellen van projecten, maar niet dat dat geld weggehaald wordt bij een ander project, zoals het beachstadion. Zij mist vernieuwing in de plannen. “Verzin iets nieuws, dit is pleisters plakken. Ik heb al eens voorgesteld de assemblage van windmolens naar de haven te halen, daar is binnenkort grote behoefte aan”, aldus De Jong. Zij zou ook meer duurzaamheid willen zien. Dat is ook een punt waarover coalitiepartij GroenLinks het college nog kritisch wil bevragen, maar verder vindt financieel woordvoerder David Rietveld een ‘mooi pakket, een goed plan en een goede analyse die getuigen van voortvarendheid en daadkracht’. VVD-raadslid Ibo Gülsen noemt het plan goed, maar vooral laaghangend fruit. “Ik vind het jammer dat de hete aardappel naar voren wordt geschoven naar de begroting 2010 of zelfs naar een volgend coalitieakkoord in 2010. PvdA-fractievoorzitter Bas Sepers Is blij met de forse impuls, versnelling van zichtbare projecten en de uitvoerbaarheid op korte termijn. Hij wil wel een regelmatige rapportage over de vorderingen.

De raadscommissie Financiën praat op 12 maart over het pakket van het college. Als het aan het CDA ligt, wordt direct daarna een raadsvergadering ingelast, zodat het college snel aan de slag kan. De reguliere raadsvergadering zou twee weken later zijn op 26 maart.