De bunker aan de Badhuisweg wordt niet dichtgestort. Wethouder Marnix Norder (Bouwen en Wonen) ontkende in de raadsvergadering het gerucht hierover. Openstelling is nog onzeker, maar de wethouder wil de mogelijkheid wel bekijken.

Dat zei hij in antwoord op mondelinge vragen van VVD-raadslid Bart de Liefde. Die had gehoord dat de bunker dichtgestort zou worden. Tijdens de afgelopen Open Monumentendagen was de bunker opengesteld op  initiatief van Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen één van de publiekstrekkers van Den Haag met 4200 bezoekers.

Norder noemde de bunker uit de Tweede Wereldoorlog één van zijn favoriete onderwerpen. Vlak voor de zomer was hij in een bunkercomplex in Scheveningen-Noord geweest. “Het is een slecht beschreven geschiedenis, maar van deze tragedie in Scheveningen zijn de resten buitengewoon goed bewaard gebleven”, schetste de wethouder. Het college heeft volgens Norder in de begroting al geld gereserveerd voor de openstelling van dat complex. Dat kan alleen in de zomer, omdat in de winter vleermuizen in het gebouw verblijven.

De bunker aan de Badhuisweg is minder geschikt voor een openstelling, maar de wethouder wil dit wel onderzoeken. Hij drukte de raad en bezorgde burgers op het hart dat dichtstorten niet aan de orde was. Hij zal op zoek gaan naar mogelijkheden om ook dat complex open te houden. “Het idee van een appetizer aan de Badhuisweg vind ik wel aantrekkelijk”, aldus Norder.