Joost Eerdmans, oud-LPF-Kamerlid en Hagenaar, is voorzitter van het net opgerichte Burgercomité tegen onrecht.

Het nieuwe comité is een bundeling van verschillende organisaties, namelijk Aandacht doet spreken, Vereniging ouders van vermoorde kinderen en de Vereniging veiligheid, respect en solidariteit. Zij zetten zich allemaal in voor slachtoffers van misdrijven.

Doel van het burgercomité is aandacht vragen bij politiek en media voor een steviger positie van slachtoffers. Deze zijn verzameld in een pamflet tegen onrecht. Het burgercomité pleit voor meer spreekrecht voor slachtoffers en bijvoorbeeld berechting van 14-jarigen als volwassenen.