De permanente huisvesting voor de Haagse vestiging van het Leiden University College The Hague komt aan het Anna van Buerenplein. Naast het Centraal Station staat uiterlijk in 2013 een campus met onderwijsruimtes en 400 studentenkamers. De gemeente investeert € 8 miljoen.

Projectontwikkelaar Fortress had op die locatie een hotel en appartementencomplex gepland, maar gaat het complex nu verhuren aan de opleiding. De gemeente betaalt van € 8 miljoen voor de ombouw naar het pand als nieuw onderkomen voor de Leiden University CollegeThe Hague. “Dit is een geweldige impuls voor de uitstraling en het karakter van Den Haag Internationale stad van vrede en recht, maar ook voor het onderwijs met de komst van wetenschappelijk onderwijs naar de stad. Nu kun je je in Den Haag specialiseren op thema’s als global justice, politiek en bestuur”, zegt wethouder Ingrid van Engelshoven (D66, Onderwijs en Dienstverlening).

Den Haag wordt de tweede vestigingsplaats van de universiteit Leiden en op het college hier komen specifieke opleidingen liberal arts and sciences. Daarnaast zijn er masters zoals economie en informatica, een academische pabo en opleidingen op werkgebied van internationaal recht. “Dat past goed bij Den Haag”, zegt de wethouder. De masteropleidingen worden verdeeld over de stad gegeven, bij het Centraal Station, aan de Casuaristraat, de Lange Houtstraat en Lange Voorhout, waar nu het college zit. Volgende week wordt daar het begin van het wetenschappelijk onderwijs gevierd. Het eerste jaar beginnen 120 studenten van 26 nationaliteiten.

Het is de bedoeling dat er 600 studenten les krijgen aan de Leiden University College The Hague. Vanaf 2013 kunnen zij de eerste twee jaar doorbrengen op de campus aan de Anna van Buerenstraat en daarna zelf elders in de stad een plek zoeken.

De gemeente investeert het geld vooral om de verbouwing mogelijk te maken, zodat een campus pal achter het centraal station te realiseren is. De universiteit huurt het gebouw van projectontwikkelaar Fortress. Het Leidse voornemen voor een langjarig verblijf in Den Haag was genoeg voor het beschikbaar stellen van de gemeentelijke middelen. Of er verder nog voorwaarden verbonden zijn aan de beschikbaarstelling van het geld, wilde de wethouder niet zeggen.

Van Engelshoven ziet graag een uitbreiding van het universitair onderwijs in Den Haag. Daarover gaat zij nog in gesprek met de universiteit. Volgens de Leidse Universiteit zijn er al plannen voor meer opleidingen die bij Den Haag passen, maar zullen die nog niet in 2011 beginnen.