Coalitiepartijen PvdA en CDA missen een beleidsplan voor de bibliotheken. Zij willen dat wethouder Ingrid van Engelshoven (D66, Onderwijs, Dienstverlening) eerst daarmee komt, voordat een definitief besluit valt over de sluiting van zes wijkfilialen. Dat zeiden ze deze week tijdens de eerste behandeling van het plan in de raadscommissie.

“Wij vinden het een gemiste kans dat een visie ontbreekt. De keuze is nu gemaakt op basis van bezoekersaantallen, maar een echte kapstok voor het besluit ontbreekt”, zegt Mitra Rambaran van het CDA. Zij wil onder meer een doelgroepenanalyse en een garantie dat de kerntaken van de bibliotheek, leren, lezen en informeren, in de buurt van de te sluiten filialen blijven. PvdA-raadslid Lobke Zandstra mist een beleidsplan. “Dat is eind vorig jaar afgelopen en eer ligt nog geen nieuwe voor de bibliotheken. Nu ligt het spreidingsplan voor , maar in deze volgorde praat het ongemakkelijk. Het flankerend beleid over hoe de taken in de buurt worden opgevangen is nog onduidelijk en ook over de budgetten voor alternatieve oplossingen is nog veel onduidelijk. Wij willen graag van de wethouder elke drie maanden een voortgangsrapport, zodat we de ontwikkelingen kunnen volgen”, aldus Zandstra die erkent dat de bezuinigingsplannen pijnlijk zijn. Ook de VVD vindt de maatregelen pijnlijk en wil garanties over het behoud van taken bij andere instellingen in de buurt.

Huiswerkondersteuning

In de D66 fractie is uitgebreid gesproken over het plan. Ook voor die partij zijn de flankerende maatregelen een belangrijk punt “Maar wat me opviel toen ik de wijkfilialen bezocht, was dat de bibliotheek taken heeft overgenomen die eigenlijk elders horen, zoals huiswerkondersteuning. Dat hoort bij scholen waar daarvoor opgeleid personeel eventueel nog vragen kan beantwoorden. Bovendien gaan alle kinderen naar school en niet allemaal komen ze ook in een bibliotheek”. D66 maakt zich vooral zorgen over de sluiting van de filialen Schilderswijk, Spoorwijk en Bouwlust. “Daar zijn veel mensen met leesachterstand. Wij willen duidelijkheid hoe de wethouder de extra leesbevordering daar wil vervangen als de filialen sluiten”.

Aanbieding

Voorafgaand aan de commissievergadering boden Arjen Kapteijns van GroenLinks een zwartboek en Bart van Kent van de SP handtekeningen aan aan de wethouder. “Dit college financiert lege kantoren in plaats van volle bibliotheken”, zegt Bart van Kent. Net als zijn collega’s bezocht ook hij de bibliotheken. “We hebben meer dan 2000 handtekeningen verzameld. Wij zien talloze mogelijkheden om de bezuinigingen elders te halen, maar dat lukt alleen als het college dat wil. Bijvoorbeeld door het schrappen van het Cultuurforum kun je het sluiten van de best bezochte cultuurinstellingen die we hebben, de bibiotheken, open houden.

Zwartboek

“Wij hebben honderden steunbetuigingen verzameld om de bibliotheken open te houden. Daarvoor hebben we ook kinderboekenschrijvers benaderd. Het is een soort bloemlezing geworden. Wat daaruit duidelijk is, is dat de bibliotheek zoveel meer is dan een gebouw waar je boeken leent, maar het is een ontmoetingsplek. Met dit plan tref je vooral mensen met een kleine beurs die het al niet gemakkelijk hebben. Een alternatief zou kunnen zijn om de leeftijd voor een gratis kaart, nu 17 jaar, te verlagen”.

Zie ook de reportage rondje Haagse bibliotheken