Ouders kunnen voortaan hun kind aanmelden voor de basisschool als het 1 jaar is. Dat zijn wethouder Ingrid van Engelshoven (D66, Onderwijs) en de Stichting Haagse Scholen overeen gekomen. Het is een compromis, de gemeente wilde ouders meer rust geven en het tijdstip later leggen, de scholen willen zo vroeg mogelijk duidelijkheid.

De praktijk wijst uit dat op populaire scholen nu ouders soms al met een echo hun kind willen aanmelden om op tijd een plek te krijgen. Bovendien melden zij hun kind bij verschillende scholen aan om zeker te zijn. “Dit speelt vooral op het zand en bij de ene school meer dan bij de andere”, zegt Wiely Hendricks, directeur van koepelorganisatie Stichting Haagse Scholen voor primair en speciaal onderwijs. Volgens hem hebben de scholen tijd nodig om hun processen in te richten en willen ze graag het leerlingverloop plannen, zodat zij hun personeel en voorzieningen daarop kunnen aanpassen. Van de wethouder had het aanmeldmoment ook later gemogen: “Ik was wel voor twee jaar geweest, om de ouders meer rust te gunnen. Dat is mijn belangrijkste insteek voor dit plan, rust voor de ouders. Elke ouder heeft met een vast aanmeldtijdstip dezelfde kans dat zijn of haar kind op de gewenste school komt”.

Eind aan vervuilingen

De afspraken over een vast aanmeldmoment maken ook een einde aan de vervuilingen op de wachtlijsten. Die zijn ontstaan omdat sommige ouders hun kind bij meerdere scholen aanmeldt om zeker te zijn van een plek. “Hoe groot die vervuiling is, moet blijken. Dat weten we pas als dit gaat werken. Dat wil niet zeggen dat alle wachtlijsten gaan verdwijnen, in sommige delen van de stad blijven die wel bestaan”, aldus de wethouder Vanaf 1 januari 2013, als het vaste aanmeldmoment van kracht gaat, mogen ouders hun kind maar bij één school aanmelden. “Ouders kunnen hun kind aanmelden tussen 1 oktober en 30 september van het jaar van de eerste verjaardag. Na die periode heeft de school twee weken om te beslissen en dan nog een week om het besluit mee te delen aan de ouders. De hebben dus in oktober duidelijkheid. Bij een afwijzing kunnen zij hun kind inschrijven bij een andere school. Ze kunnen het nog eens bij de eerste school proberen, maar daar hebben ze weinig kans. Die zit voor dat schooljaar in principe al vol, al kan altijd iemand zich bedenken of verhuizen”.

De leeftijd van 1 jaar is het minimum, uiteraard kunnen ouders er ook voor kiezen hun kind later pas aan te melden, of pas later naar de stad verhuizen en een plek zoeken voor oudere kinderen. Zij hebben dan wel iets minder kans op een plek bij de populairste scholen.