De gemeente Den Haag gat komend jaar niet groots bezuinigen en ziet zelfs ruimte voor investeringen, bijvoorbeeld € 15,8 miljoen in het muziek- en danscentrum op het Spuiforum, al is de komst nog onzeker.

Het kritisch tegen het licht houden van uitgaven, inkomsten, reserves en meevallers zorgen voor een sluitende begroting in het laatste begrotingsjaar van dit college. “Traditioneel is dat het jaar waarin de resultaten kunnen worden geoogst die bij het aantreden zijn afgesproken. De begroting 2013 maakt duidelijk dat we trots kunnen zijn op wat we hebben bereikt”, zegt wethouder Sander Dekker (VVD, Financiën). De resultaten zijn volgens hem te zien in de boulevard van Scheveningen die begin volgend jaar wordt opgeleverd, in het groeiende aantal brede buurtscholen, 7500 taaltrajecten volgend jaar, 900 extra parkeerplekken en 900 ondergrondse afvalcontainers die erbij komen in de stad, vooral in Scheveningen en in Segbroek. Om de woningmarkt te helpen trekt het college €7,5 miljoen uit om zo’n 500 koopwoningen om te bouwen tot huurwoningen, omdat daar nu meer vraag naar is.

Investeringen

Dekker heeft daarnaast geld voor investeringen, zoals voor het omzetten van koophuizen in huurwoningen, omdat daar nu meer vraag naar is. Daarnaast zijn er grote projecten waar de gemeente geld in steekt, zoals in de aanleg van de Rotterdamsebaan, de verbetering van de leefomgeving in krachtwijken en het muziek- en danscentrum op het Spuiforum, voorheen Cultuurforum aan het Spui. Mede door reserveringen in vorige jaren is nu al € 30,1 miljoen voor dit project gereserveerd. Het voorstel van het college voor de bouw moet eerst nog naar de Haagse gemeenteraad, die er daarna over moet beslissen en andere partijen, zoals het Koninklijk Conservatorium, moeten geld beschikbaar stellen. Naar verwachting ligt het voorstel binnenkort bij de raad. Volgens Dekker zijn deze investeringen nodig om een aantrekkelijk Den Haag te houden waar mensen graag willen wonen en bedrijven zich willen vestigen. “Ik ben ervan overtuigd dat de stad zo sterker uit de crisis komt”, aldus de wethouder.  De gemeente wil de komende jaren meer internationale instellingen en conferenties naar de stad halen. Dat levert onder meer banen op. De investering van dit jaar in de reserves van het grondbedrijf blijken genoeg voor het opvangen van de vastgoedafwaardering door de crisis, waardoor het risico is geweken dat daar opnieuw geld bij moest.

Slimmer

Het college kampte mede door de economische crisis met een dreigend gat van €20 miljoen. Door investeringen strakker te plannen en ramingen te verbeteren kan de gemeente geld besparen, bijvoorbeeld op rente. De huisvesting van ambtenaren kan beter geconcentreerd en daarmee goedkoper. Een aantal gemeentelijke diensten wordt kostendekkend gemaakt. De leges voor horeca- en prostitutievergunningen stijgen en er komt een lege voor het opstarten van kinderopvang. En tarieven van enkele sportvoorzieningen gaan omhoog. Strandexploitanten gaan ook meer betalen voor hun vergunningen, dat was al in april bekendgemaakt. Deze maatregelen leveren de gemeente ook weer geld op. Een tegenvaller voor de gemeente waren de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen. Deze kosten zo’n € 2,5 miljoen aan inrichting van stembureaus en logistiek. Bij efficiënter omgaan met de middelen hoort ook slim werken. Bijvoorbeeld door het combineren van werkzaamheden. In 2013 moeten de voedingskabels van de straatverlichting grotendeels worden vervangen. De gemeente wil dit doen met andere werkzaamheden, zoals rioolonderhoud of herinrichting van de omgeving. Extra ondergrondse containers en buurtserviceteams, 60 in getal in 2013, houden de buurten schoon. De gemeente wil in deze teams bijstandsgerechtigden aan het werk zetten en heeft ruimte voor 400 leerwerkplekken en 200 vaste banen.

Innovatie

Naast het invoeren van muntloos parkeren, veiliger, minder fraudegevoelig en sneller, wordt ook de drukte bij de balies aan de stadsdeelkantoren innovatief verminderd. Er komen zuilen waar inwoners zelf allerlei zaken kunnen regelen, ‘net als op het vliegveld’, aldus Dekker.  Zo kunnen mensen in de stadsdeelkantoren sneller hulp krijgen en producten en diensten ontvangen met minder inzet van gemeentelijk personeel. Het college trekt hier eenmalig €3,7 miljoen voor uit, maar het moet op termijn €0,4 miljoen per jaar opleveren.

De gemeente streeft ernaar burgers en bedrijven zoveel mogelijk te ontzien. Dat betekent dat de onroerendzaakbelasting, zoals afgesproken in het coalitieakkoord, gelijk blijft. Ook de afvalstoffenheffing stijgt niet. Dit najaar wordt de begroting in de raad behandeld en vastgesteld.