Den Haag wil volgend jaar 50.000m2 kantoorruimte omzetten in een andere bestemming. Daardoor moeten er volgens het college van burgemeester en wethouders 10.000 woningen bijkomen. Dit jaar is ruim 30.000m2 kantoorruimte in Den Haag veranderd van bestemming, bijvoorbeeld naar woningen, hotels en bedrijfsverzamelgebouwen.

Dit staat in de voortgangsrapportage transformatie kantoren van de wethouders Marnix Norder (PvdA, Stadsontwikkeling) en Henk Kool (PvdA, Economie) die deze week is verstuurd aan de gemeenteraad.

In Den Haag is in totaal zo’n 4,3 miljoen m2 kantoorruimte. Door de inkrimping bij de rijksoverheid, de vergrijzing en het nieuwe werken staat 13 procent daarvan leeg. De gemeente is in enkele gevallen eigenaar, maar wil een actieve rol spelen in het tegengaan van de leegstand. In Den Haag is de leegstand van kantoren nog relatief laag in vergelijking met andere grote steden.

Kantorenstrategie

De gemeente kondigde vorig jaar in de kantorenstrategie Den Haag 2010-2030 aan dat veel nieuwbouw van kantoren wordt geschrapt en dat voor kantoorruimte die niet meer interessant is voor marktpartijen een andere bestemming wordt gezocht. In 2011 is er voor 13.780 m2 aan kantoorruimte getransformeerd en dit jaar gaat het om 30.000m2. Meestal komen er praktijkruimtes, kinderopvang, horeca/hotels of bedrijfsverzamelgebouwen in de kantoorpanden van weleer. De komende jaren ligt het accent op woningen voor starters, studenten, expats en volwassenen van wie de kinderen het huis uit zijn.

Creatieve oplossingen

De gemeente wil de komende twintig jaar in totaal 1 miljoen m2 kantoren ombouwen tot woningen. Wethouder Norder zoekt daarmee creatieve oplossingen om de dreigende woningnood in de stad door aanhoudende bevolkingsgroei te voorkomen. Zijn collega Kool ziet het als een extra stimulans voor de economie dat er ook bedrijfsverzamelgebouwen bij komen in de leegstaande kantoren.

Kantorenloodsen

De gemeente heeft twee medewerkers die actief zijn als kantorenloodsen om marktpartijen te helpen bij de herbestemming van leegstaande kantoren. De kantorenloodsen hebben een breed netwerk in de vastgoedwereld en weten wat er leeft en speelt. De afgelopen jaren zijn er mede op initiatief van de kantorenloodsen verschillende projecten gestart. Zoals Eisenhowerlaan 142-150 (196 studenteneenheden), Zeestraat 5-11 (Hiltonhotel), Conradkade 56/57 (16 wooneenheden) en de Badhuisweg 165/167 (28 zorg/woonappartementen).

Locaties waar nog ontwikkelaars, corporaties, aannemers of andere investeerders die de uitdaging van het ombouwen van kantoorgebouwen aandurven, zijn bijvoorbeeld het Berlagehuis in Benoordenhout, de Kortenaer in het centrum en het Panasonic centre op de Binckhorst.

Afspraken

De gemeente maakt nog afspraken met het Rijk over wat er gaat gebeuren met de af te stoten rijkspanden in Den Haag, bijvoorbeeld leegstaande gebouwen door de samenvoeging van ministeries.