De lancering van de website eenaanmeldleeftijd.nl markeerde op de eerste schooldag van dit jaar het moment dat ouders hun kind op 1-jarige leeftijd kunnen aanmelden bij één basisschool. Zij krijgen in de derde week van oktober uitsluitsel of hun kind daar als vierjarige terechtkan. Twee scholen doen niet mee: schoolvereniging Wolters in Benoordenhout en Montessorischool Waalsdorp. 

Ouders worden bij de aangifte van de geboorte al op de aanmeldleeftijd gewezen, in de hoop dat ze al gaan nadenken over de schoolkeuze. Elf maanden later krijgen ze een brief met het bericht dat ze hun kind kunnen aanmelden op de basisschool van hun voorkeur. Zij hebben hiervoor de tijd tot 30 september. Voor een kind dat verjaart in de zomermaanden, wordt de brief eerder verstuurd, zodat ouders genoeg tijd hebben voor de inschrijving. De eerste twee weken van oktober toetsen de scholen de aanmeldingen en in de derde week van oktober horen ouders of hun kind als het vier jaar wordt naar de voorkeursbasisschool kan. Zo niet dan kunnen zij op de site zien op welke school nog wel plek is.

Als een van de voordelen van het nieuwe systeem noemt wethouder Ingrid van Engelshoven (D66, Onderwijs en Dienstverlening het tegengaan van vervuiling op de wachtlijsten. “Sommige kinderen staan nu op de wachtlijst van meerdere scholen. Bovendien kwamen ouders soms al met de foto van een embryo om hun kind aan te melden. Dat willen we tegengaan. Iedere ouder moet dezelfde kans op toelating hebben”, aldus de wethouder. Hoe groot de wachtlijsten precies zijn, moet nog blijken, omdat sommige kinderen nu dubbel vermeld staan. Dat wordt pas over een paar jaar duidelijk als het systeem volledig op gang is.

Vrijblijvend

Overigens is het gebruiken van het ene aanmeldpunt vrijblijvend en geen garantie op inschrijving op de school met voorkeur. “Het toelatingsbeleid van de school bepaalt uiteindelijk of een kind geplaatst wordt en dat horen de ouders in de derde week van oktober na aanmelding. Het is wel inzichtelijk gemaakt op scholenwijzer.nl”, zegt Van Engelshoven. Zij had liever gezien dat de aanmeldleeftijd wat hoger lag, omdat de ouders dan echt een school kunnen kiezen die bij hun kind past, maar de stichting Haagse Scholen wilde daar niet aan en het liefst al bij de geboorte kinderenlaten inschrijven, zodat de scholen ruim de tijd hebben voor hun planning. De aanmeldleeftijd van een jaar is dus een compromis.

Meerwaarde onduidelijk

Schoolvereniging Wolters in Benoordenhout ziet de meerwaarde niet van het systeem en doet daarom niet mee. “We zien de zin ervan niet in en tijdens vele gesprekken is het niet gelukt ons van het nut ervan te overtuigen. Wij willen ook geen selectie op postcode ofzo, bij ons is iedereen welkom en inschrijven kan vanaf de geboorte”, zegt Anke Snoeck van de schoolvereniging Wolters.

De afspraken gelden ook niet voor het speciaal onderwijs, internationaal onderwijs of kinderen die voor 1 oktober 2012 geboren zijn. Als die zijn toegelaten tot een basisschool, hebben ze de garantie van een plek. Ook gelden de afspraken niet voor kinderen die naar groep 2 tot en met 8 gaan. Voor deze kinderen zijn er geen gezamenlijke afspraken gemaakt en kunnen de ouders contact opnemen met de school van hun keuze.