Gescheiden inburgeringcursussen voor mannen en vrouwen worden taboe. Een meerderheid van de raad stond achter een motie hierover van D66, SP en Politieke Partij Scheveningen.

Het stemmen over de motie over de gescheiden inburgeringcursussen ging per hoofdelijke stemming, waarbij de raadsleden niet per fractie, maar afzonderlijk stemmen. Uiteindelijk waren 23 raadsleden vóór en 18 tegen. De Islam Democraten, tegenstanders van de motie, wezen op een grote groep inburgeraars die op basis van hun principes liever niet een ruimte les wil volgen samen met de andere sekse. Volgens D66-raadslid Rachid Guernaoui is het belangrijkste niet de samenstelling van de cursussen, maar de verplichting. “Gold dat maar toen mijn moeder uit Marokko kwam, dan had ze nu met mijn kinderen kunnen praten”, hield hij zijn collega-raadslid voor. Hij vindt dat gemengde klassen al onderdeel zijn van de inburgering.

De motie was een van de vele tijdens een debat over integratie dat op verzoek van negen fracties, met daarbij coalitiepartij VVD op de agenda gezet. Verantwoordelijk wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA, Burgerschap, Deconcentratie, Leefbaarheid en Media) spreekt liever over burgerschap. “Alleen praten over integratie heeft mij een beetje pijn gedaan”, zei hij daarom in de raad.

In het debat kwamen vele uiteenlopende onderwerpen aan de orde. Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij noemde het debat er eentje van springende kikkers. Buiten de gescheiden inburgeringcursussen stemde de raad in met een integrale aanpak voor een totaaloverzicht van integratie, een onderzoek naar geruchten over het slaan van kinderen in moskeeën tijdens koranlessen en een onderzoek naar internaten in Den Haag die integratie zouden tegenwerken. Op het laatste punt zei de wethouder dat hem na een eigen onderzoek niets was gebleken van zulke internaten in Den Haag. Hij vroeg om de gegevens die de SP en VVD hebben over mogelijke internaten om gericht te kunnen speuren.