Het bestemmingsplan Zeeheldenkwartier wordt deze week goedgekeurd door de Haagse gemeenteraad. Daarmee komt een einde aan een lang proces vol fouten.

Een bouwvergunning aan de Toussaintkade, en met name een 3.30 meter hoge uitbouw, was het laatste struikelblok. Sluimerende twijfels over de gang van zaken werden versterkt toen wethouder Marjolein de Jong (D66) niet kon uitleggen welke procedures rond de bouwvergunning  precies waren doorlopen. De raadsleden bleven haar vervolgens met vragen bestoken, totdat raadsvoorzitter burgemeester Jozias van Aartsen ingreep en het onderwerp terugstuurde naar de commissie.

Nog voor de eerste commissievergadering Ruimte na het zomerreces heeft de wethouder een brief gestuurd met uitleg over de gevolgde procedure. De bouw is volgens de wethouder stedenbouwkundig aanvaardbaar en de ruimte tussen de aanbouw en een bijgebouw worden expliciet aangemerkt als tuin. Omwonenden die moeite hebben met het bouwplan kunnen tegen dit plan in beroep gaan bij Raad van State. Daarmee was voor de meerderheid in de raad de kou uit de lucht, zo bleek tijdens de commissievergadering. Al betreuren diverse fracties de gang van zaken. Zij willen dat dit in de toekomst dit soort verwarring over procedures wordt voorkomen. De wethouder zegde toe dat zij hiernaar zal kijken en nog dit jaar met collega Norder (PvdA, Stadsontwikkeling) een voorstel zal doen.

Het bestemmingsplan Zeeheldenkwartier kwam moeizaam tot stand. Een eerdere versie bevatte zo veel fouten dat het huiswerk van de gemeente over moest. Bovendien waren de bewoners onvoldoende bij de procedures betrokken. Na ruim twee jaar kan het bestemmingsplan nu worden vastgesteld door de raad.