VVD-raadslid Ageeth van den Heuvel nam tijdens de Algemene Beschouwingen afscheid van de Haagse gemeenteraad. Zij constateerde dat mannen de raad verlaten, omdat ze het werk niet kunnen combineren, terwijl de vrouwen afscheid nemen om carrière te maken.

Van den Heuvel, die wethouder wordt in de gemeente Midden-Delfland, refereerde aan het vertrek van Tineke van Nimwegen (PvdA), Jelle Tiernego (SP) en het aanstaand vertrek van Jan Brink (D66). De eerste verliet de raad om net als Van den Heuvel wethouder te worden in Midden-Delfland. De laatste twee konden het werk niet meer met hun privéleven combineren. De vriendin van Tiernego was gebonden aan Rotterdam en wilde niet naar Den Haag verhuizen. Brink schreef in zijn afscheidsbrief: “De afgelopen jaren heb ik het lidmaatschap van de gemeenteraad gecombineerd met een drukke baan en een jong gezin. Afgelopen zomerreces ben ik, na een moeilijke afweging, tot de conclusie gekomen dat ik deze activiteiten niet  kan combineren, zonder ergens tekort te schieten”. Hij verlaat de raad begin november, als de begroting is vastgesteld.

Vervanger
Volgens Van den Heuvel kunnen er twee redenen zijn voor deze ontwikkeling in de Haagse raad: “De emancipatie slaat eindelijk aan, of de zorgtaken en raadswerk zijn slecht te combineren”. Dat dat laatste haar af en toe moeite kostte bleek al uit het begin van haar betoog, toen zij haar zoon en dochter dankte voor hun geduld, omdat zij veel weg was vanwege haar raadswerk.
Arjen Lakerveld neemt de taken van Van den Heuvel als vicefractievoorzitter over. In de raadsvergadering van volgende week wordt een nieuw VVD-raadslid geïnstalleerd. Als alles goed gaat wordt dat Boudewijn Revis, die tijdens de Algemene Beschouwingen nog vanaf de publieke tribune de vergadering volgde.