De gemeente Den Haag financiert de opvang van ex-AMA’s, voormalig minderjarige asielzoekers in ieder geval tot het eind van het jaar. Daarmee is voorkomen dat 37 jongeren deze week dakloos zouden worden.

Dat maakte wethouder Norder (PvdA, Integratie) bekend in een raadsdebat dat was aangevraagd door GroenLinksraadslid Inge Vianen. De wethouder vindt het Rijk verantwoordelijk voor de financiering van de opvang. “Dat doen ze niet, dat vind ik niet terecht, maar dat betekent niet dat de jongeren daar de dupe van mogen worden”. Norder heeft de minister hierop aangesproken. Voor dit jaar heeft hij het geld gevonden. Hij gaat zich met het college beraden om de opvang ook na 2011 in stand te houden, al blijft hij van mening dat de financiering van het Rijk moet komen.

Jonge mensen die hiernaartoe zijn gevlucht voor hun achttiende. Hun situatie gaat het college aan het hart zei Norder. Soms zijn zij in beroepszaken verwikkeld of worden zij niet geaccepteerd in het land van herkomst of is hun situatie zo dat zij niet kunnen terugkeren. “Je kunt jonge mensen niet aan hun lot overlaten en onder een brug laten slapen zonder enige voorziening”, aldus de wethouder. Stichting Luna lukt het met weinig middelen de opvang voor deze jongeren in stand te houden. “Blijft wel het geval dat jongeren die terug kunnen en uitgeproduceerd zijn terug moeten, maar dat is voor elke asielaanvraag het geval”, aldus de wethouder.

Een motie van GroenLinks om de opvang te continueren kreeg de steun van een ruime meerderheid van de raad. Alleen de PVV stemde tegen omdat de wethouder al een toezegging had gedaan, de motie geen dekking bevat voor het instandhouden van de opvang en omdat de partij zich ook moet houden aan nieuw landelijk beleid.