Wethouder Sander Dekker (VVD, Stadsbeheer) wil niet onmiddellijk stoppen met het gebruik van het bestrijdingsmiddel Roundup Evolution met het giftige glysofaat. Hij wil eerst een proef met diverse bestrijdingsmiddelen en een reactie van de staatssecretaris van Landbouw afwachten.

Dat zei de wethouder in de raadsvergadering in antwoord op vragen van GroenLinks-fractievoorzitter Heleen Weening. Zij had gevraagd om een direct verbod op bestrijdingsmiddelen met het giftige glysofaat. Een motie van haar om direct te stoppen, haalde geen meerderheid. De aanleiding van het debat is een proef met diverse bestrijdingsmiddelen, waaronder Roundup Revolution in Escamp en Loosduinen. Omwonenden zijn bang voor de gezondheidseffecten en in de Tweede Kamer is een motie aangenomen tegen het gebruik van het middel. De staatssecretaris moet nog op die motie reageren.

Dekker gaf aan dat in de proef het spuiten met het gif is afgerond, maar dat het experimenteren met heet water en stalen borstels nog vier tot vijf weken duurt. Daarna volgt een evaluatie. Die wordt in het najaar in de raad besproken. Dekker wijst erop dat een verbod gevolgen heeft voor het onderhoud van sportvelden en voor omwonenden die onkruid in hun buurt zien groeien. Bovendien staat de autoriteit op dit terrein, het college voor bestrijding van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, het gebruik van Roundup Evolution door gecertificeerde bedrijven toe.

Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij denkt dat Roundup Evolution in de proef foutief is gebruikt. Volgens de voorschriften mag niet worden gespoten als het regent, terwijl dat de laatste dag van het gebruik van het gif wel het geval is. De wethouder gaat ervan uit dat de gecertificeerde aannemer volgens de regels heeft gehandeld, maar stuurt nog een brief hierover.