Den Haag gaat de komende jaren €2,9 miljoen bezuinigen op armoedebeleid. Doel is een sober maar toegankelijk armoedebeleid. De uitvoering van het armoedebeleid wordt efficiënter, zodat minder mensen hetzelfde werk kunnen doen.

Dat schrijft wethouder Henk Kool (PvdA, Sociale Zaken) aan de gemeenteraad. De gemeente kan door rijksbezuinigingen 8 miljoen euro minder uitgeven aan armoedebestrijding. Tegelijkertijd doen steeds meer mensen vanwege de recessie een beroep op het armoedebeleid. Wethouder Kool stelt in een reactie: “De gemeente moet door de recessie meer mensen helpen met minder geld. Dat is een gegeven waar wij het mee moeten doen. Voor ons blijft wél voorop staan, dat de gemeente een sociaal en solide vangnet blijft bieden aan Hagenaars in de knel.”

De grootste besparing is op de chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. Zij krijgen inkomen tot 130 procent van het wettelijk sociaal minimum een gemeentelijke bijdrage van € 250,- per jaar. Die gaat verdwijnen en dat levert de gemeente € 5,4 miljoen op. “Voor beide doelgroepen geldt namelijk dat het landelijke inkomensbeleid al een tegemoetkoming biedt voor de (eventuele) extra kosten die deze doelgroepen maken”, schrijft Kool.

Schoolkosten
Ouders met schoolgaande kinderen en een inkomen tot 130% van het wettelijk sociaal minimum hebben recht op een inkomensafhankelijke schoolkostenregeling. Deze vergoeding gaat omlaag. Dat kan volgens Kool, vanwege gratis schoolboeken en hulp bij de aanschaf van sportattributen, fietsen en computers voor kinderen met een ooievaarspas door stichting Leergeld. De besparing levert ruim € 1, 7 miljoen euro op. Scholen krijgen nu een subsidie voor elk kind met een ooievaarspas voor het ondervangen van de ouderbijdrage. Omdat scholen de helft van dit bedrag ook voor andere zaken gebruiken, zoals excursies, halveert de gemeente deze subsidie, een besparing van € 1,2 miljoen op jaarbasis.

Ooievaarspas
De ooievaarspas voor mensen met een inkomen tot 130 procent van het sociaal minimum geeft korting op allerlei activiteiten. Vanwege de populariteit van de pas, waarvan er 80.000 in omloop zijn, wil het college deze ontzien. Vanaf 2012 gaat er wel wat veranderen. Alle volwassen pashouders moeten dan een eigen bijdrage betalen van €12,50 per persoon. Kinderen en ouderen boven de 65 jaar worden uitgezonderd van deze maatregel en behouden dus hun gratis pas. De maatregel levert €0,3 miljoen per jaar op.

Bjizondere bijstand
Vanaf 2011 vergoedt de gemeente in het kader van de bijzondere bijstand alleen nog kosten waarvoor geen andere voorziening of verzekering bestaat. De gemeente verstrekt alleen nog bijzondere bijstand in noodsituaties aan mensen die met verschillende problemen tegelijk te maken hebben.

De bezuinigingen worden zoveel mogelijk in één keer doorgevoerd vanaf 2011. “Dit biedt helderheid en duidelijkheid aan burgers”, schrijft Kool. Het college bezuinigt niet op de collectieve ziektenkostenverzekering voor huishoudens met een minimuminkomen (tot 110 procent van het sociaal minimum) en op de langdurigheidstoeslag voor jongeren die langer dan drie jaar onder het sociaal minimum zitten.

Investeren
In het collegeakkoord is afgesproken dat op onderdelen van het armoedebeleid investeringen komen. Volgens de brief zijn dat gratis openbaar vervoer voor 65-plussers met een Ooievaarspas en een aanpak gericht op het terugdringen van geld dat van de schoolkostenregeling blijft liggen. Hiervan gaat 43 procent op. Het college wil dat verhogen door bestanden aan elkaar te koppelen en rechthebbenden actief te benaderen.