De Schilderswijk moet weer een wijk worden waar mensen willen wonen, dat zei wethouder Marnix Norder (Stadsontwikkeling) tijdens de presentatie van het actieplan Deal Schilderswijk –Wereldwijk. Het college steekt € 11 miljoen in de wijk, ongeveer de helft daarvan was al gereserveerd voor de krachtwijken, de andere helft is extra.

Van de vier Haagse krachtwijken bleef de Schilderswijk achter in de ontwikkeling. Het college heeft daarna een jaar de tijd genomen om te onderzoeken wat de wijk nodig heeft om weer aantrekkelijk te worden. De wijk heeft extra aandacht nodig en dat wil de gemeente bereiken door samen te werken met diverse organisaties in de wijk en met woningcorporatie Haag Wonen. Een aparte coördinator is aangesteld om dit in goede banen te leiden.

De leefbaarheid in de Schilderswijk blijft achter bij de rest van de stad. De onveiligheid neemt de laatste jaren licht toe en de wijk bestaat voor een groot deel uit zogenoemde kwetsbare groepen. De wijk bestaat voor 75 procent uit sociale woningbouw en de mensen die hogerop komen op de sociale ladder, de sociale stijgers, kunnen niet in de wijk blijven, omdat voor middeninkomens amper woonruimte beschikbaar is. Doel van het college is om met de investeringen de wijk weer kansen te geven.

Verschillende vlakken

De investeringen liggen op verschillende vlakken. Een groot deel gaat naar de openbare ruimte, bijvoorbeeld voor een grote opknapbeurt voor de Hobbemastraat en extra parkeerplaatsen in de Vermeerstraat. De straatverlichting moet op orde zijn en blijven en het plaatsen van ondergrondse vuilcontainers gaat door. Daarnaast komt er extra aandacht in dat gebied van de Haagse pandbrigade, die uitkeringsfraude, hennepteelt en illegale bewoning aanpakt en toeziet op de leefbaarheid van de wijk. De bestaande organisaties in de wijk zetten zich in voor een leefbaardere buurt en probeert mensen bij de wijk te betrekken en een plek in de maatschappij te geven. Zo zijn er taalcursussen, ontmoetingsplekken, extra gezinssteun voor probleemgezinnen. En mensen die niet direct een baan kunnen vinden, kunnen als vrijwilliger aan de slag.

Er komen nieuwe woningen voor middeninkomens door renovatie, sloop en nieuwbouw en herbestemming. Zo wil Norder 1500 woningen omzetten, tien procent van het totale woningbestand, om andere bevolkingsgroepen aan te trekken. Er komen bedrijfsverzamelgebouwen in de Volharding en het voormalig buurthuis aan de Hobbemastraat en sommige groepen, zoals studenten en starters op de woningmarkt krijgen voorrang bij het vinden van een huis in de wijk. Er komt gratis Wifi in delen van de wijk om ondernemers te trekken en het investeringsklimaat te verbeteren.

Samen

Norder deed de presentatie samen met jeugdwethouder Karsten Klein “maar ik had net zo goed het hele college mee kunnen nemen, want iedereen levert een bijdrage”, aldus Norder. Klein kondigde mede namens Henk Kool  (Sociale zaken, Werkgelegenheid en Economie) huis-aan-huis  aan het werk aan, waarbij mensen in de bijstand aan een baan of aan vrijwilligerswerk worden geholpen. In de Schilderswijk ligt het aantal mensen met een bijstandsuitkering onevenredig hoog: 20 procent ten opzichte van 7 procent als Haags gemiddelde.  Daarnaast komt er extra gezinssteun en vroegtijdig schoolverlatersmanagers die moeten voorkomen dat jongeren zonder diploma de school verlaten. Stagehuizen en een praktijkcentrum moeten de jongeren van de straat houden. De gemeente stimuleert stadstuinbouw en verduurzaming om de leefbaarheid in de wijk te bevorderen. Volgens Norder moet met dit actieplan en de extra investering tot 2014 de Schilderswijk weer bij zijn vergeleken met de rest van de stad. “Dit plan gaat werken, het gaat niet mis, dat kan niet”.