“Ik ben niet tegen verzelfstandiging, maar wel in deze tijd van bezuiniging”, zegt Weening. Zij ziet graag dat de bibliotheek een maatschappelijke functie houdt, hulp biedt aan laaggeletterden en dient als ontmoetingsplek, waar mensen uit hun eenzaamheid worden gehaald.

Dat zijn precies de punten die het college ook in de begroting benoemt als taken voor de bibliotheek. “Ik sta open voor een combinatie van functies, bijvoorbeeld een bibliotheek in een verzorgingstehuis of in een brede buurtschool. We moeten de kwaliteit hoog houden en grip houden op de dienstverlening”, aldus Weening.

Bezuiniging

Wethouder Ingrid van Engelshoven (D66) werkt voor de geraamde bezuiniging van ruim €4 miljoen op de bibliotheken in 2014 aan een nieuw spreidingsplan van wijkfilialen en de koppeling aan brede scholen. Weening “Dat is 16 procent, dat vind ik veel en onverantwoord om dat in deze periode bij bibliotheken te doen. ‘We moeten nu eenmaal bezuinigen’ wordt een soort mantra. Je kunt ook andere keuzes maken. Voor € 4,6 miljoen in vier jaar heb je ook een verlaging van de onroerendzaakbelasting of meer parkeerplaatsen”, aldus de fractievoorzitter.

“Natuurlijk moet je ook bij bibliotheken kijken of het beter kan met minder geld. Ik heb er  vertrouwen in dat wethouder Van Engelshoven dat in goed overleg met de sector doet. Maar kijk vanuit de bibliotheken en torn niet aan de extra activiteiten en toegankelijkheid”. Weening vindt dat het aantal personeelsleden dat moet verdwijnen bij bibliotheken geen harde eis moet zijn. “Spreek een streefcijfer af bij de ambities die je hebt met de bibliotheken. Als blijkt dat je dat niet haalt met zo veel minder mensen, dan moet je een andere afweging maken”.

Filialen

“In de begroting staat dat er tot en met 2014 negentien filialen blijven. Dat is niet meer zo als ik de wethouder nu hoor. Bij de begrotingsbehandeling zei Van Engelshoven dat ze in ieder geval geen filialen sluit voor de bespreking van haar spreidingsplan in de gemeenteraad. In het stadhuis zoemt het dat er zeker filialen gaan verdwijnen”, aldus Weening. Op zich heeft ze daar niets tegen, als iedereen maar een bibliotheek met kwaliteit in de buurt houdt. “Dus meer dan een uitleenbalie. Niet ergens in een hoekje bij een verzorgingstehuis, maar in een vleugel van het gebouw”.

Volgens de Vereniging van Openbare bibliotheken hoeft verzelfstandiging geen gevaar voor de kwaliteit te zijn, “Van de 170 bibliotheekorganisaties zijn er nog tien een gemeentelijke dienst, waaronder Den Haag. De andere zijn ondergebracht in stichtingen. Het voordeel is dat die laatste eigen beleid kunnen maken en aan fondsenwerving kunnen doen. Je kunt ook huisvesting dan anders regelen. Het succes hangt vaak af van de inzet van zowel de gemeente en de bibliotheken”, aldus Van Bohemen.

Volgens een woordvoerder van Van Engelshoven is verzelfstandiging van de bibliotheken in Den Haag overigens niet aan de orde en komt het plan van aanpak van de wethouder nog dit voorjaar naar de raad.