De Haagse gemeenteraad heeft voor zeker € 2,1 miljoen veranderingen aangebracht in de begroting van de gemeente Den Haag. Elke coalitiepartij kreeg een evenredig deel met steun van de andere drie coalitiepartijen. Daarnaast is ook de Ooievaarspas behouden voor een grote groep mensen die buiten de boot dreigde te vallen.

Het potje van €2,1 miljoen was gereserveerd voor het cofinancieringsfonds, maar is nu herverdeeld voor zaken die de coalitiepartijen belangrijk vonden. Het geld is beschikbaar gemaakt voor diverse doeleinden.

Zo heeft de PvdA de Haagse tak van radio-omroep FunX gered met een extra investering. De tarieven van zwembaden en sporthallen gaan volgend jaar niet omhoog, zette de partij extra geld opzij voor bestrijding van de jeugdwerkloosheid en heeft de PvdA een dringende oproep gedaan aan het college om bij de bouw van het Spuiforum en de Rotterdamsebaan minimaal 10 procent van de werknemers moet bestaan uit Haagse werklozen en bijstandsgerechtigden.

Fonds voor Cultureel Ondernemerschap

Dankzij D66 komt er een Fonds voor Stimulering van Cultureel Ondernemerschap. Culturele instellingen kunnen uit de pot van € 200.000,- een bijdrage krijgen als zij een goed idee hebben.
Voorstellen van instellingen die goed cultureel ondernemerschap tonen, kunnen uit het ‘Fonds Stimulering Cultureel Ondernemerschap’ beloond worden. Net als instellingen die middelen nodig hebben in aanloop naar een exploitatie zonder structurele subsidie. Daarnaast hebben mede door D66 zowel de Haagse dierenambulance als de dierenopvang hebben extra geld toegekend gekregen uit het cofinancieringsfonds.

De VVD heeft geld vrij gespeeld om de verkeerssituatie op de Van Boetzelaerlaan en de Sportlaan te verbeteren. Samen met de herinrichting van het Willem Royaardsplein en een impuls aan het onderhoud van de Benoordenhoutseweg doet de fractie ongeveer voor een half miljoen een greep uit het cofinancieringsfonds.

Het CDA heeft van het cofinancieringsfonds €250.000 toebedeeld aan het bevorderen van kindvriendelijke wijken door in ieder stadsdeel een kindvriendelijk plein en een bouwspeelplaats op braakliggende terreinen te realiseren.

Ooievaarspas

PvdA, GroenLinks en HSP hebben bij de begrotingsbehandeling gepleit voor behoud van de Ooievaarspas voor de huidige gebruikers. Het kabinet heeft de inkomensgrens voor armoedevoorzieningen verlaagd van 130% naar 110% van het sociaal minimum. Door de verlaging dreigen in Den Haag vanaf 2013 11.000 mensen, onder wie 3500 kinderen, hun Ooievaarspas te verliezen. Dankzij inzet van de drie fracties deed wethouder Kool de toezegging dat de Ooievaarspas tot en met 2013 gebruikt kan blijven worden door mensen met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum. De wethouder betaalt dit uit zijn de begroting van Sociale Zaken en heeft ook goede hoop dat de Ooievaarspas vanaf 2014 zo kan blijven, aangezien het nieuwe regeerakkoord daar ruimte voor lijkt te bieden.